Menu witryny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP w Modlnej


DZIENNIK INTERNETOWY


Nasza szkoa uczestniczy w programach:

owoce i warzywa multisport

Zaopatrzenie w programie "Owoce i warzywa w szkole"i "Szklanka mleka" realizowane przez GS Ozorkw


W dniu 27 listopada 2017 roku uczniowie klasy III Gimnazjum w Modlnej ? Wiktor Derlecki i Dawid Granosik zaprezentowali uczniom nauczania wczesnoszkolnego przygotowan przez siebie prezentacj multimedialn, dotyczc zagroe pyncych z Internetu. Prezentacja zawieraa kilka slajdw pokazujcych obszary, ktre s najbardziej niebezpieczne dla uytkownikw Internetu ? zwaszcza dzieci. Opowiadali w bardzo ciekawy sposb o prezentowanych treciach. Poruszane byy zagadnienia dotyczce ochrony danych osobowych, ostronoci podczas korzystania z gier online oraz etykiety. Dzieci suchay kolegw z duym zaciekawieniem i zadaway wiele pyta. Wyposaanie modszych kolegw w wiedz potrzebn do prawidowego funkcjonowania we wspczesnym wirtualnym wiecie, jest potrzebn form wolontariatu, ktra w naszej szkole bdzie kontynuowana.

Anna Sadecka


Pasowanie na przedszkolaka

W roku szkolnym 2017/2018 do oddziau przedszkolnego dla 3-5latkow w Szkole Podstawowej w Modlnej uczszcza 22 dzieci. Oddzia utworzono z uwagi na liczne wnioski rodzicw. Jest to kontynuacja ubiegorocznego projektu finansowanego ze rodkw EFS "Maa Akademia Przedszkolaka". W biecym roku szkolnym zadanie finansowane jest z budetu szkoy.
Jedn z pierwszych wanych uroczystoci dla dzieci najmodszych byo pasowanie na przedszkolaka, ktre odbyo si dnia 29 listopada 2017 roku o godzinie 9.00. Maluchy zaprezentoway rodzicom piosenki, wiersze i tace, ktrych nauczyy si do tej pory.W dalszej czci dzieci zoyy uroczyste lubowanie, a Pani Wicedyrektor z pomoc zaczarowanego owka dokonaa pasowania. Po czci oficjalnej rodzice wraz z dziemi zaproszeni zostali do wsplnego poczstunku.

Anna Laskowska


I MIEJSCE W TURNIEJU PIKI NONEJ HALOWEJ DRUYN SZKOLNYCH GMINY OZORKW

W ramach wsppracy nauczycieli w-f z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej, odby si turniej halowej piki nonej dla uczniw klas modszych. Nasi modzi pikarze zajli I miejsce. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.


DZIE "CZYSTEGO POWIETRZA"


Dyskoteka w naszej szkole


Narodowe wito Niepodlegoci


Szkoa Podstawowa w Modlnej otrzymaa z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi dofinansowanie w wysokoci 19048,00 z na realizacj Programu Edukacji Ekologicznej pn. "W dobrej atmosferze dbamy o klimat". Zaplanowane s warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniw, wyjazdy edukacyjne, ?zielone szkoy? i imprezy rodowiskowe promujce postawy proekologiczne.


Informujemy, e od dnia 1 listopada rusza dziennik internetowy. Poniej zamieszczamy instrukcj korzystania z dziennika dla Rodzicw:

Instrukcja


"Geometria JEST wok nas!"

Szkoa Podstawowa w Modlnej po raz drugi otrzymaa grant w wysokoci 4900 z od mBanku w ramach IV edycji programu "mPotga" na realizacj zaj pozalekcyjnych z matematyki "Geometria JEST wok nas!". We wrzeniu rozpoczy si zajcia prowadzone nieodpatnie przez Pana Tomasza Roszkowskiego. Zakupiono logiczne gry dydaktyczne, ktre wykorzystywane s podczas zaj.

5 padziernika zgodnie z harmonogramem projektu uczniowie wyjechali na wycieczk do kopalni soli w Kodawie. Ogldali przepikne komory i korytarze powstae po wydobyciu soli, a take wielobarwne krysztay stworzone przez natur. Rnorodno geometrii otaczajcych krysztaw i pozostaoci po pracach kopalnianych zrobiy na wszystkich wielkie wraenie. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzali zamek w czycy, gdzie oprcz muzeum, zwrcili uwag na bryy murw i budynkw. Ostatnim odwiedzonym miejscem bya kolegiata w Tumie, gdzie take ksztaty i bryy kocioa pokazay obecno geometrii na co dzie.

Liczymy, e taka forma nauczania geometrii rozwinie zainteresowanie uczniw matematyk, a rozwj logicznego mylenia pomoe w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce.

Koordynator projektu Tomasz Roszkowski


VII wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia w naszej szkole.


W dniu 29.09.2017r. nasza szkoa uczestniczya w VII wiatowym Dniu Tabliczki Mnoenia. Celem akcji jest przypomnienie tabliczki mnoenia w przyjemny, niecodzienny sposb. Jest to rwnie dobra okazja do nadrobienia ?tabliczkowych? zalegoci po wakacjach.

W pitek na terenie caej szkoy odbyway si egzaminy ze znajomoci tabliczki mnoenia. Uczniowie klas III ?V szkoy podstawowej na lekcjach matematyki brali udzia w przygotowanych grach i zabawach utrwalajcych tabliczk mnoenia, a na koniec zaj podchodzili do egzaminw. Kady kto zda egzamin otrzymywa laminowany certyfikat MT Expert. Chtni uczniowie z pozostaych klas oraz pracownicy szkoy podchodzili do egzaminw na przerwach midzylekcyjnych. Krtkie pisemne testy przeprowadzay dwa Patrole Egzaminacyjne zoone z uczniw klasy Va.

Podczas VII wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia w naszej szkole organizatorzy wydali cznie 126 certyfikatw potwierdzajcych znajomo tabliczki mnoenia.

ukasz Oterski

Hanna Stefaniak

Agnieszka Staczyk

Magdalena Brym ? Osiska

Tomasz Roszkowski


78 ROCZNICA BITWY NAD BZUR

20 wrzenia obchodzilimy w naszej szkole 78 rocznic Bitwy nad Bzur. Uroczysto rozpocza si msz wit w kociele pw. Boego Ciaa i w. Stanisawa Biskupa Mczennika. Po mszy udalimy si na cmentarz by odda naleny hod bohaterom polegym w obronie Ojczyzny. Najwiksza bitwa kampanii wrzeniowej 1939r. przyniosa mier 142 onierzom w okolicach Modlnej. Po obchodach na cmentarzu, zaproszeni gocie udali si do szkoy na ?yw lekcj historii? o treci nawizujcej do okresu II wojny wiatowej. Uczniowie, pod kierunkiem polonistki p. Marzenny Rybak, nauczycielki muzyki p. Joanny Banackiej przygotowali bardzo wzruszajcy spektakl historyczny.
Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 zamieszczony jest w zakadce "Plan zaj".


Koszt obiadw w miesicu wrzeniu wynosi

18 dni x 3,00 z

54,00 z.

Wpaty prosz dokonywa do 15.09.2017

w sekretariacie szkoy w godzinach 7:00 ? 7:30 i 12:00 ? 15:00.

Przypominamy o obowizku zgoszenia si do GOPS ul. Wigury 14 w Ozorkowie od 01.09.2017 r.

w celu dofinansowania do obiadw

z Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Ozorkowie


Rozpoczcie roku szkolnego 2017/2018 odbdzie si w dniu 4 wrzenia (poniedziaek).

 • 8.00 - msza wita,
 • 9.00 - spotkanie w klasach z wychowawcami.

KLASA

NUMER SALI

WYCHOWAWCA

Pawilon A

0A

10

Zdzisawa Jzwiak

0B

1

Anna Laskowska

3A

7

Hanna Stefaniak

3B

3

Agnieszka Staczyk

cznik

1

34

Agnieszka Staniszewska

2

33

Dorota Kluska

Gra

4

41

Tomasz Roszkowski

5A

45

Kamila Koszek

6

44

Marzenna Rybak

7

42

Joanna Banacka

Pawilon B

5B

14

Katarzyna Grna

II gim.

19

Justyna Pawlak

III gim.

16

ukasz Oterski

Godziny kursowania autobusu w roku szkolny 2017/2018 nie ulegaj zmianie.


Wyprawka do kl. ,,0?a

 • Obuwie na zmian w worku
 • Notes do korespondencji
 • Klej w sztyfcie ? 3 szt.
 • Noyczki
 • Kredki owkowe
 • Pastele
 • Blok rysunkowy may biay ? 3 szt.
 • Blok techniczny may biay ? 3 szt.
 • Blok rysunkowy duy biay ? 1 szt.
 • Blok techniczny duy biay ? 1 szt.
 • Plastelina ? due pudeko
 • Teczka na gumk ? 3 szt.

Wszystkie pomoce prosz podpisa.


Informujemy, e uczniowie klas 1 - 7 szkoy podstawowej oraz 2 - 3 gimnazjum otrzymaj

na nowy rok szkolny bezpatne podrczniki i wiczenia.


Informujemy, e z dniem 1 wrzenia 2017 r. Zesp Szk w Modlnej przeksztacony zostanie w Szko Podstawow im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej, do ktrej wczone zostan klasy II i III gimnazjum.


PROJEKTOWY ZAWRT GOWY


PӣKOLONIE LETNIE W ZESPOLE SZKӣ W MODLNEJ

W dniach 26 czerwca-7 lipca 2017 r. w Zespole Szk w Modlnej odbyway si pkolonie letnie finansowane przez Gmin Ozorkw. Opiek wychowawcz nad 58 uczniami w wieku od 6 do 13 lat sprawoway Panie Agnieszka Staczyk, Magorzata Litwinowicz, Justyna Pawlak i Hanna Stefaniak.

Program kulturalno-owiatowy opiera si przede wszystkim na ukazaniu uczestnikom zdrowych i bezpiecznych form spdzania czasu wolnego oraz profilaktyce uzalenie. Pierwszego i czwartego dnia odbyy si zajcia w Grotnikach na kpielisku ?Nad Lind?. Poza zabawami na play i w wodzie przeprowadzona zostaa akcja ?Kamizelka?, majca na celu poznanie zasad bezpiecznego zachowania nad wod. Trzykrotnie dzieci byy w kinach w odzi i czycy na filmach ?Dzieciak rzdzi?, ?Auta3? i ?Gru, Dru i Minionki3?. Bawiy si rwnie w dzkim ?Figloraju?. Odbya si caodniowa wycieczka do Grodziska Mazowieckiego, Sochaczewa i elazowej Woli. Du atrakcj byo samodzielne projektowanie opakowa ?Krwek?, ktre pniej mona byo zabra ze sob na pamitk wizyty w fabryce cukierkw. Dzieci zwiedziy Muzeum Kolejki Wskotorowej i przywitay si z Fryderykiem Chopinem. W kolejnych dniach odbyy si wyjazdy na basen w Ozorkowie i na basen ozonowy w Nowej Gdyni, gdzie pod okiem ratownikw dzieci zayway kpieli wodnych. Ratownicy przeprowadzili szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. W Nowej Gdyni du atrakcj byy rozgrywki na krgielni. Ciekawym dowiadczeniem bya wizyta w Maurzycach i owiczu, gdzie pkolonici zwiedzali skansen i wzili udzia w warsztatach ?Wycinanka owicka? i ?Krosno?. Z duym zapaem wycinali i tkali. Podsumowaniem pkolonii by piknik w szkole i warsztaty ?Bezpieczne wakacje? prowadzone przez animatora. Pkolonici uczyli si onglerki, chodzenia na szczudach, a przy tym utrwalali zasady bezpiecznego wypoczynku.

Uczestnicy mieli zapewnione codziennie niadania w formie bufetu i obiady.

Skadamy podzikowania wadzom Gminy Ozorkw i przyjacioom szkoy: GS ?Samopomoc Chopska? w Ozorkowie, hurtowniom ?Dana? i ?Art.-Pol? w Cedrowicach, Panu Zygmuntowi Dubielakowi z firmy ?Dubimex?, Pani Renacie Amroziskiej, Panu Jarosawowi Ptasikowi, Pastwu Katarzynie i Dariuszowi Kmie oraz Panu Stanisawowi Ochocie.

Kierownik pkolonii: Alicja Goliska


Pielgrzymka dzieci komunijnych do Czstochowy

Wduchu wdzicznoci iradoci zaIKomuni wit w Biaym Tygodniu, dzieci z klasy III wraz zopiekunami ? Rodzicami iBabciami oraz grupa uczniw gimnazjum uczestniczyli wpielgrzymce doCzstochowy naJasn Gr. W intencji dzikczynno-bagalnej, powierzylimy tam wanie dzieci, modzie i rodziny, aby Matka Boa miaa ich w opiece. Wszyscy uczestniczylimy we Mszy w. w Kaplicy Cudownego Obrazu. W trakcie pobytu na Jasnej Grze bya okazja obejrzenia licznych zabytkw i skarbw zgromadzonych w murach klasztoru. Due wraenie na maych pielgrzymach zrobio zwiedzanie skarbca, licznych ekspozycji i wystaw muzealnych oraz przejcie waami Drogi Krzyowej.

Magorzata Litwinowicz

Agnieszka Staniszewska

ukasz Oterski

Gminne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce o Puchar Wjta Gminy Ozorkw

8 czerwca po raz kolejny bylimy gospodarzami Gminnej Spartakiady Lekkoatletycznej o Puchar Wjta Gminy Ozorkw. Do naszej szkoy zagocili zawodnicy wraz z trenerami, reprezentujcy szkoy z terenu gminy Ozorkw. Zawody rozgryway si w kategorii szkoa podstawowa i gimnazjum. Nasz szko reprezentowali:

 • w kategorii szk podstawowych: Kaja Karolak, Nikola Karolak, Daria Chrzanowska, Maria Gosk, Baej Chaupnik, Sylwester Belke, Mateusz Frtczak, Szymon Bachowicz , Klaudia Sobczak i Karolina Dobrowolska.

 • W kategorii gimnazjum: Natalia Szymczak, Klaudia Baranowska, Dawid Granosik, Fabian Karolak, Mateusz Wiktorowski, Anna Dobrowolska, Natalia Zawierucha, Mateusz Chaupnik.

 • Modzi sportowcy rywalizowali w nastpujcych konkurencjach: bieg na 60 m, skok w dal i skok wzwy. Uczestnictwo w zawodach pozwolio modym adeptom sportu sprawdzi swoje umiejtnoci we wszystkich w/w konkurencjach.

  Klasyfikacja Szk (podstawwka)

  1. Zesp Szk w Solcy Wielkiej

  2. Zesp Szk w Modlnej

  3. Zesp Szk w Lemierzu

  Klasyfikacja Szk (gimnazjum)

  1. Zesp Szk w Solcy Wielkiej

  2. Zesp Szk w Lemierzu

  3. Zesp Szk w Modlnej

  Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangaowaniem pokonywali konkurencje i walczyli w duchu fair play. Kada druyna otrzymaa puchar i dyplom z rk p. Wjta i p. Dyrektor Szkoy, a najlepsi zawodnicy otrzymali medale wraz z dyplomami. Fundatorem pucharw i medali by Wjt Gminy Ozorkw Pan Tomasz Komorowski. Wszystkim zawodnikom gratulujemy osignitych wynikw, czekamy na kolejne emocje i sukcesy. Dzikujemy rwnie kibicom za kulturalny i sportowy doping.

  Klaudia Baranowska

  uczennica kl. II gimnazjum  V edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt.: "Wiersze Wandy Chotomskiej"

  Konkurs adresowany by do uczniw z klas I-III szk podstawowych naszej gminy. Uczniowie wybierali jeden spord 13, wybranych przez organizatorw wierszy Wandy Chotomskiej. W pierwszym etapie konkursu komisje w kadej szkole wybieray jednego reprezentanta z kadej klasy. Drugi etap konkursu odby si 30 maja 2017 roku w Zespole Szk w Modlnej. Wzio w nim udzia 13 reprezentantw wszystkich szk naszej gminy, ktrzy zostali wyonieni w pierwszym etapie.

  Cele konkursu:

   • Popularyzacja literatury dziecicej.

   • Doskonalenie umiejtnoci recytatorskich.

   • Doskonalenie poprawnej wymowy.

   • Rozbudzanie wraliwoci na pikno poezji.

   • Rozwijanie zainteresowa i zdolnoci uczniw.

   • Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworw.

  Czteroosobowe jury z Zespou Szk w Modlnej w skadzie: p. Dyrektor Alicja Goliska, p. Marzenna Rybak, p. Anna Pisera oraz p. Magdalena Jagodziska wyonio nastpujcych laureatw:

  I miejsce ? Lena Kluczyska kl. I SP w Modlnej

  I miejsce ? Piotr Olczak kl. IIa SP w Lemierzu

  II miejsce ? Wiktoria Sobczak kl. IIb SP w Modlnej

  III miejsce ? Zuzanna Szelg kl. II SP w Solcy Wielkiej

  Wyrnienie ? Michalina Jagodziska kl. IIIa SP w Solcy Wielkiej

  Wyrnienie ? Maria Sadecka kl. I SP w Modlnej

  Wyrnienie ? Wiktoria Zawierucha kl. I SP w Lemierzu

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamitkowe dyplomy oraz nagrody ksikowe. Laureaci i wyrnieni uczniowie otrzymali dodatkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dzikujemy Radzie Rodzicw Zespou Szk w Modlnej za ufundowanie nagrd.

  Organizatorzy: Agnieszka Staczyk i Magdalena Jagodziska z Zespou Szk w Modlnej.  "TYLKO SABI GRACZE BIOR DOPALACZE"

  W dniu 20 maja 2017 r. na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie, odby si turniej piki nonej dla uczniw ze szk podstawowych i gimnazjum. Turniej zorganizowany by przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Ozorkowie pod patronatem burmistrza Jacka Sochy. W zawodach wziy udzia druyny ze szk z Ozorkowa, gminy Ozorkw i gminy Parzczew. Nasz szko reprezentowali uczniowie ze szkoy podstawowej i gimnazjum. Jako pierwsi na boisku pojawili si nasi reprezentanci ze szkoy podstawowej. Cho nie brakowao im woli walki i zaangaowania to niestety odpadli z rozgrywek. Natomiast gimnazjalici po wyrwnanej grze w meczu finaowym (po dogrywce), ulegli druynie z Solcy Wielkiej, zajmujc tym samym drugie miejsce. Zawodnicy otrzymali puchar i nagrody rzeczowe. Gratulujemy sukcesu i czekamy na kolejne.


  Zielona Szkoa ? Zakopane 15-20.05.2017r.

  Do Zakopanego!!! Tak ruszylimy na szeciodniow wypraw w gry.

  W poniedziaek 15 maja o godzinie 5.45 przed budynkiem Zespou Szk w Modlnej odbya si zbirka 44 uczniw i 5 opiekunw, uczestnikw wycieczki. Po przypomnieniu regulaminu, zaadowaniu bagay do autobusu oraz poegnaniu z rodzicami o godz. 6:00 wyruszylimy w stron Krakowa. Na Powilu czeka na nas przewodnik, ktry po zaopatrzeniu nas w suchawki ruszy z nami na trzygodzinny spacer, w trakcie ktrego obejrzelimy Koci Mariacki, a w nimotarz Wita Stwosza. Zobaczylimy Sukiennice, Bram Floriask, Barbakan,Collegium Maius,Wawel i Katedr z kryptami oraz wie zDzwonem Zygmunta,Paac Biskupw z "oknem papieskim" oraz malownicze uliczki i kamienice.

  Na godzin 18.00 dojechalimy do Pensjonatu "Zosieka" pooonego w zacisznym miejscu Zakopanego. Zaraz po przybyciu i zakwaterowaniu podziwialimy pikne widoki z naszych okien. Zjedlimy kolacj i mielimy czas na odpoczynek.

  We wtorek 16 maja po pysznym niadaniu wyruszylimy na zwiedzanie Zakopanego. Zakopiaskie Krupwki jeden z najsynniejszych deptakw stay si miejscem, gdzie wszyscy zrobilimy prezenty dla najbliszych. Dotarlimy rwnie naskocznie narciarsk, podziwialimy rwnie architektur gralsk.

  roda 17 maja to dzie wspinaczki. Z przewodnikiem tatrzaskim ruszylimy zdoby Morskie Oko. Mona dosta si tam pieszo lub wozem. Oczywicie wybralimy ciekawsz opcj, aby w peni zachwyci si piknem otaczajcej przyrody. Widoki na Tatry zapiera dechw piersiach, trasa bya do atwa, lekko wznosia si w gr, miejscami bya kamienista(to droga na skrty). Po okoo godzinie marszu zbliylimy si do Wodogrzmotw Mickiewicza, ktre dao si sysze ju z daleka ze wzgldu na huk wody spadajcej na gazy. Spdzilimy tu chwil. Po kolejnej godzinie marszu dotarlimy nad Morskie Oko najwiksze jezioro w Tatrach, ktre ley w Dolinie Rybiego Potoku. Rozciga si tu widokna Tatry Wysokie i szczyt Rysy. Krajobraz pikny i malowniczy, a woda w jeziorze bardzo przejrzysta i pomimo piknej pogody nadal moglimy zobaczy nieg. Po pokonaniu 18 kilometrw zmczeni, a jednoczenie dumni z siebie wrcilimy na obiadokolacje. Smak zupy pomidorowej i schabowego zapamitamy na dugo.

  Czwartek 18 maja to dzie odprenia po cikiej wspinaczce ? spyw przeomem Dunajca. To jedna z wygodniejszych form zwiedzania Pieniskiego Parku Narodowego. Spyw rozpoczlimy na przystani w Sromowcach, a skoczylimy w Szczawnicy ? dugo trasy ok. 18km. Nastpnie zobaczylimy malowniczo pooony Czorsztyn - ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego w 1350 roku. Z ruin zamku udalimy si nad Zalew Czorsztyski i na zamek w Niedzicy. Zaznajomilimy si z burzliwymi dziejami tej warowni, ktra przechodzia z rk do rk, raz wgierskich, raz polskich.

  Pitek 19 maja to ostatni dzie na "spacerek" i zdecydowalimy si wraz z przewodnikiem tatrzaskim przej do Doliny Chochoowskiej. Najduszej i najwikszej doliny w polskichTatrach. Przejechalimy si kolejk turystyczn i zobaczylimy bacwki. Po powrocie do Zakopanego odwiedzilimy Cmentarz na Pksowym Brzyzku. Jest to miejsce pochwku wielu znanych postaci: Stanisawa Witkiewicza, Kazimierza Przerwy -Tetmajera, Kornela Makuszyskiego, Sabay (przewodnika tatrzaskiego, muzykanta, pieniarza i gawdziarza) oraz ludzi wybitnych i zasuonych dla Zakopanego, Tatr i Podhala. Znajduje si tu okoo 500 grobw, prawie wszystkie nagrobkis niepowtarzalnymi dzieami sztuki. Kolejn atrakcj by wjazd na Gubawk. Po wjedzie na szczyt kolejk liniowo-terenow, na grnej polanie Gubawki czekao nas wiele atrakcji, mona byo podziwia przepikn panoram Zakopanego i Tatr, ale to nie wszystko - kady z nas znalaz co dla siebie. Kiedy kady nasyci si piknym krajobrazem musielimy zej szlakiem Gubawki. Nie byo atwo, ale czeka nas odpoczynek na Krupwkach. Po powrocie do "domu" zjedlimy obiadokolacj i odbyo si podsumowanie wyjazdu..

  W ostatni dzie wycieczki sobot 20 maja udalimy si do Kopalni Soli w Wieliczce. Z przewodnikiem zwiedzilimy dugie korytarze i kopalniane jezioro. Potem poszlimy do kaplicy w. Kingi zrobionej w caoci z soli, co mogo wydawa si niemal niemoliwe. W bogatym programie wycieczki nie zabrako czasu na wspln, dobr zabaw, konkursy i rozmowy po zmroku. Nadszed jednak czas powrotu.Z pobytu w Zakopanem przywielimy mnstwo pamitek i wrae.

  Magorzata Litwinowicz

  Katarzyna Grna

  Justyna Pawlak

  Hanna Stefaniak

  Przemysaw Bienias


  "Rodzinne dialogi"

  W dniu 19 maja 2017 r. odbyo si rozstrzygnicie miejsko ? gminnego konkursu zorganizowanego przez Poradni Psychologiczno ? Pedagogiczn w Ozorkowie w ramach Midzynarodowego Dnia Rodziny.

  Uczniowie Szkoy Podstawowej w Modlnej w kategorii klas IV ? VI zajli punktowane miejsca i wyrnienie. Zadaniem uczestnikw konkursu byo stworzenie komiksu pt:"Rodzinne dialogi". Prace naszych uczniw wyrniay si szczegln precyzj w wykonaniu. Byy kreatywne i ciekawe. Miay bogat tre opisujc codzienne rozmowy uczniw ze swoimi rodzicami.

  Honorowy patronat nad konkursem objli: Wjt Gminy Ozorkw ? Pan Tomasz Komorowski, Starosta Zgierski ? Pan Bogdan Jarota oraz Burmistrz Miasta Ozorkw ? Pan Jacek Socha.

  Uczniowie Zespou Szk w Modlnej zdobyli nastpujce miejsca:

  I miejsce ? Martyna Tracz ? kl. VI

  II miejsce ? Klaudia Derlecka ? kl. V

  III miejsce ? Seweryn Jagodziski - kl. V

  Wyrnienie ? Kacper Osiski ? kl. V

  yczymy naszym uczniom dalszych sukcesw i rozwijania swoich zainteresowa i zdolnoci.

  Anna Sadecka


  3 Maj w Naszej Szkole

  Jak kadego roku, uczniowie Zespou Szk w Modlnej uczcili rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie wierszem i piosenk podkrelili znaczenie tej Konstytucji dla ratowania Ojczyzny. Publiczno w krtkiej prezentacji zostaa zapoznana take z okolicznociami uchwalenia tego dokumentu. Konkluzj tego wystpu byo uwiadomienie uczniom, e najwiksz wartoci obywateli jest wanie Ojczyzna.

  Marzena Olczak


  III MIEJSCE W POWIATOWYM TURNIEJU "5 MILIONW"

  W dniu dzisiejszym (06.04.2017 r.) na obiekcie MOSiR Zgierz odby si Powiatowy Turniej Gier i Zabaw "5 Milionw" klas I-IV szkoy podstawowej. Zawodnicy zmierzli si w kilkunastu konkurencjach sportowo ? rekreacyjnych m.in. przenoszenia kek ringo, toczenie piki lekarskiej, "sadzenie ziemniakw", skoki na pice z uszami slalomem, wycig z przyborami. Nasi uczniowie po zacitej walce zajli III miejsce. Gratulujemy wszystkim naszym uczestnikom i czekamy na kolejne sukcesy.

  Justyna Pawlak


  Uczniowie z Modlnej z wizyt w Warszawie

  Dnia 23.03.2017 r. uczniowie Zespou Szkl w Modlnej uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Jej program obejmowa zwiedzanie Sejmu, Muzeum Historii ydw Polskich "Polin" w Warszawie oraz Cmentarza na Powzkach.

  W Sejmie obejrzelimy sal posiedze i sal bankietow. Pani przewodnik opowiadaa nam szczegowo o budowie, architektach, planach, rozmieszczeniu budynkw i ich funkcjach. Przysuchiwalimy si take wystpieniu Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, ktry pozdrowi nas z mwnicy. Po opuszczeniu gmachu Sejmu pojechalimy na Krakowskie Przedmiecie, aby spacerujc, obejrze zabytki Warszawy. Widzielimy Paac Prezydencki i Zamek Krlewski. Due wraenie zrobi na nas Cmentarz Zasuonych Polakw na Powzkach. Ostatnim punktem wycieczki byo Muzeum Historii ydw Polskich. Pani przewodnik opowiadaa nam szczeglnie o holokaucie, moglimy take dotyka wszystkich eksponatw. Na koniec wizyty w muzeum zrobilimy pamitkowe zdjcie. Wrcilimy do szkoy ok. godz. 19:20.

  Sdz, i ta wycieczka daa solidn porcj wiedzy o holokaucie, zasuonych Polakach, pracy posw i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Uwaam, e takie wycieczki maj sens, poniewa pogbiaj nasz wiedz z rnych dziedzin nauki, szczeglnie historii i wiedzy o spoeczestwie.

  Ucze kl. II gimnazjum

  Micha Graczyk


  XVII Fina Wojewdzki Turnieju

  "Z Podwrka na Stadion o Puchar Tymbarku"

  22 marca na stadionie ChKS w odzi nasze mode pikarki none wziy udzia w finaach wojewdzkich "Z Podwrka na Stadion o Puchar Tymbarku". To byy pierwsze takie zawody na tak prestiowej imprezie sportowej, w ktrej nasza szkoa wzia udzia. Turniej ten to wielkie pikarskie wito i niezapomniane przeycie dla wszystkich uczestnikw oraz wspierajcych ich kibicw. Na wszystkich uczestnikw czekay medale, nagrody i oczywicie doskonaa zabawa, a wszystko to przy fantastycznej oprawie rozgrywek i w doskonaej atmosferze fair play. Dla naszych modych pikarek turniej by dobr zabaw i przygod. Czekamy na kolejne wystpy naszych dziewczyn.

  Justyna Pawlak


  Przegld Twrczoci Artystycznej

  W dniu 24.02.2017 r. w Gminnym Orodku Kultury w Lemierzu odby si XX Przegld Twrczoci Artystycznej Szk. W tym roku szkolnym mia on form konkursu wokalnego pod tytuem "Piosenka jest dobra na wszystko".

  Jury oceniao uczniw w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy I-III gimnazjum. Uczniowie prezentowali dowolny repertuar muzyczny w dwch odrbnych grupach - solici i zespoy wokalne. Poza etapem konkursowym swoje umiejtnoci artystyczne przedstawia grupa dzieci zklasy "0". Podczas eliminacji konkursowych jury brao pod uwag czyst intonacj gosu, dykcj, poziom trudnoci oraz oglny wyraz artystyczny. Uczniowie znaszej szkoy wystpili we wszystkich kategoriach wiekowych i grupach. Po podsumowaniu wynikw reprezentacja naszej szkoy zdobya 98 punktw na 100 moliwych i tym samym uplasowaa si na drugim miejscu.

  Nauczyciel muzyki- Joanna Banacka


  Wielka Orkiestra witecznej Pomocy zagraa w Zespole Szk w Modlnej!

  Jak co roku najstarsi uczniowie naszej szkoy zostali wolontariuszami WOP. Akcja od lat cieszy si bardzo duym zainteresowaniem. Od czwartku do pitku nasi wolontariusze kwestowali na terenie placwki. W ramach akcji wspierania WOP w dniu 12 stycznia odby si mecz piki siatkowej midzy nauczycielami i reprezentacj gimnazjalistw. Po emocjonujcej grze zakoczy si on historycznym, bo pierwszym w kilkuletniej historii takich rozgrywek, zwycistwem nauczycieli. A poniewa grali oni dla Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, tym bardziej gratulujemy. Dodatkowo w ramach projektu edukacyjnego "Wspieram akcje charytatywne" uczniowie naszej szkoy, wydali tomik artw dla dzieci i modziey "Z umiechem wspieram akcje charytatywne". Pienidze z jego sprzeday zostay w caoci przekazane na rzecz WOP. W niedziel 15 stycznia 2017 roku uczniowie podzieleni na cztery grupy zbierali pienidze do puszek na terenie Modlnej, Sokolinik Las i Ozorkowa.

  W rym roku wolontariusze z naszej szkoy zebrali rekordow, w porwnaniu do zbirek z poprzednich lat, kwot4773,37 z.

  Wszystkim darczycom oraz wolontariuszom serdecznie dzikujemy. Pienidze ze zbirki WOP s przeznaczane na zakup sprztw niezbdnych do ratowania ycia dzieci oraz zapewniania godnej opieki medycznej seniorom.

  Opiekunowie wolontariuszy WOP w ZS w Modlnej:

  p. Magdalena Jagodziska

  p. Piotr Krl

  p. Agnieszka Staczyk


  JASEKA "PJDMY Z POKONEM" W ZESPOLE SZKӣ W MODLNEJ

  Maleka mio w obie pi,
  Maleka Mio przy Matce witej.
  Dzi cala ziemia i niebo lni
  dla tej Mioci Malekiej.

  wita Boego Narodzenia to wyjtkowy okres w roku, na ktry dugo czekaj dzieci i doroli. 22 grudnia w naszej szkole odbyy si jaseka w wykonaniu uczniw klasy IIA edukacji wczesnoszkolnej i uczennic klas IVA i IVB wystp wprowadzi nas w witeczny nastrj. Dzieci w przepiknych strojach wystpoway przed swoimi kolegami i rodzicami. Sal zdobia pikna dekoracja. Zanieony las z rozgwiedonym niebem, choinki i na rodku pono ognisko.Publiczno po raz kolejny moga przey histori Marii i Jzefa. Scenki z ycia nowonarodzonego Dziecitka, pasterzy, mdrcw, dzieci oraz aniow przeplatane byy koldami. Gra maych aktorw bya pena otwartoci, szczeroci, prostoty i ciepa. Pani dyrektor Alicja Goliska podzikowaa modym artystom oraz ich opiekunom za przygotowanie wyjtkowych jaseek, a take zoya witeczne yczenia przybyym na uroczysto rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoy. yczenia w imieniu Wjta Gminy Ozorkw zoya rwnie Pani Magorzata Domaska Skarbnik Gminy Ozorkw.


  Magorzata Litwinowicz, Hanna Stefaniak i Katarzyna Grna


  SZOPKI BOONARODZENIOWE W ZESPOLE SZKӣ W MODLNEJ

  Uczniowie naszej szkoy wzili udzia w zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpicych na Padaczk ? Oddzia dzki X Konkursie Szopek Boonarodzeniowych Ziemi dzkiej. Tegoroczna edycja odbya si 7 grudnia 2016 roku w Kociele p.w. w. Jzefa Oblubieca NMP w Ozorkowie. Na etap szkolny konkursu wpyno 13 szopek wykonanych przez 20 uczniw. Na konkurs w Ozorkowie zakwalifikowao si 6 szopek, a w tym roku do konkursu zgoszonych zostao 109 prac. Prace wykonane byy przernymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa lenego, gliny, gipsu, metalu, modeliny, plasteliny, makaronu, z wczki, z tkanin, z gazi, ze sodyczy, z wafli, popcornu ze szka, plastikowych butelek oraz w formie witrau. Oceniane prace byy w 5 kategoriach. Mam przyjemno zakomunikowa, i szopka wykonana przez uczennice klasy IVA Martynk Malek i Sandr Gniadzik zdobya wyrnienie w kategorii III ? uczniowie klas IV-VI pokonujc kilkadziesit prac z caego wojewdztwa. Gratulacje!

  22 grudnia 2016r. odbyo si wrczenie nagrd wszystkim uczestnikom konkursu. Dzikuj za wzicie udziau i zapraszam do kolejnej edycji konkursu.

  Magorzata Litwinowicz


  ZESPӣ SZKӣ W MODLNEJ

  W okresie przedwitecznym w naszej szkole, ju po raz kolejny zostaa przeprowadzona akcja" SZLACHETNA PACZKA". W tym roku prezentami przygotowanymi w szkole zostaa obdarowana rodzina w ktrej mama po mierci ojca rodziny samotnie wychowuje dwjk dzieci. Dziki wielkiemu zaangaowaniu uczniw, rodzicw oraz nauczycieli udao si speni marzenia rodziny ? otrzymali wiele piknych oraz przydatnych prezentw.

  W przygotowanych 18 paczkach dla rodziny znalazy si: artykuy ywnociowe, rodki czystoci, pampersy, odzie, przybory szkolne, zabawki oraz gwiazdkowe prezenty. Sprawiy one wielk rado obdarowanej rodzinie i bd dla niej du pomoc w trudnej sytuacji finansowej.

  Zgromadzonych darw byo wiele wicej ni potrzebowaa wybrana przez nas rodzina midzy innymi eczko dziecice, fotelik samochodowy oraz ubrania, ktre zostay przekazane do Domu Samotnej Matki w odzi. .

  Bardzo dzikujemy wszystkim, ktrzy zaangaowali si w przygotowanie Szlachetnej Paczki: za bezinteresowno i yczliwo, ktre towarzyszyy przygotowywaniu prezentw.
  Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie naszej Szkoy - swoim zaangaowaniem pokazalicie, e jestecie peni wraliwoci. Mamy nadziej, e ta postawa jest dla Was rdem ogromnej radoci i satysfakcji. Nie ma wikszego szczcia nad to, e moemy dawa co innym ludziom.


  Jeszcze raz serdecznie dzikujemy.

  Katarzyna Grna, Magorzata Litwinowicz, ukasz Oterski


  Szkolna dyskoteka dla uczniw klas IV- VI

  W czwartek 17 listopada, 50 uczniw klas starszych Szkoy Podstawowej uczestniczyo w dyskotece szkolnej organizowanej przez Samorzd Uczniowski. Uczniowie bawili si od godziny 16 do 19.30 przy muzyce serwowanej przez ich starsze koleanki, Natali Kusztelak i Ani Dobrowolsk. Opiek nad uczniami sprawoway opiekunki Samorzdu Uczniowskiego: p. K. Koszek, p. M. Brym-Osiska oraz p. M. Jagodziska. W poowie imprezy uczniowie posilili si pizz. Wszyscy uczestnicy dyskoteki, opuszczali szko w dobrych nastrojach i z umiechami na twarzy.


  Dzie Bezpieczestwa w Zespole Szk w Modlnej

  W ramach Dnia Pamici Ofiar Wypadkw Drogowych 7 listopada 2016 roku na terenie naszej szkoy obchodzilimy Dzie Bezpieczestwa. Z tej okazji zaprosilimy straakw z Jednostki Ratowniczo-Ganiczej z Ozorkowa oraz funkcjonariuszy Policji z Ozorkowa. Celem spotkania byo ksztatowanie i utrwalanie zasad prawidowego zachowania w sytuacjach zagraajcych bezpieczestwu. Ponadto uczniowie utrwalili sobie przepisy ruchu drogowego. Spotkanie odbyo si dla wszystkich uczniw poczwszy od 4-latkw po klas III gimnazjum. Oprcz pogadanki, policjantki najmodszym uczniom rozday malowanki dotyczce omawianych zagadnie oraz ulotki na temat bezpieczestwa w ruchu drogowym. Przedstawiciele klasy II gimnazjum przygotowali dla spoecznoci szkolnej pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo straacy omwili i pokazali sprzt ratowniczy, ktry wykorzystuj w swojej codziennej pracy. Na zakoczenie odby si pokaz samochodu Stray Poarnej i Policji. Tematyka spotkania cieszya si duym zainteresowaniem. Uczniowie uzyskali od goci odpowiedzi na wszystkie nurtujce ich pytania.

  Podsumowaniem caego dnia byo przygotowanie przez uczniw klas I-III szkoy podstawowej plakatw dotyczcych bezpieczestwa.

  Anna Pisera

  Agnieszka Staczyk


  W Modlnej "Bawimy si logicznie!"

  W padzierniku w ramach programu "mPotga" zorganizowana zostaa kolejna matematyczna gra terenowa. Uczestnicy zmierzyli si z zadaniami zwizanymi z gr TANGRAM. Musieli uoy odpowiednie figury w wyznaczonym czasie, co wbrew pozorom nie byo atwe. Zasady rnych gier matematycznych i logicznych s systematycznie objaniane podczas warsztatw dla uczniw i ich rodzicw. Efekty wida byo podczas turnieju midzyklasowego, w ktrym zwyciya uczennica klasy IV Angelika Baszczyk. Drugie miejsce zaja uczennica klasy VI Jasmina Kamierczak, a trzecie ucze klasy V Kacper Osiski. Zwycizcy nagrodzeni zostali grami, zakupionymi rwnie w ramach projektu.

  Ilo chtnych osb uczestniczcych w warsztatach i biorcych czynny udzia w grach wrasta z kadym tygodniem. Uczniowie i ich rodzice przygotowuj si do Rodzinnego Turnieju Gier Logicznych, ktry zorganizowany zostanie w listopadzie. Na zwycizcw czekaj nagrody.

  Koordynator projektu: Tomasz Roszkowski


  P miliona zotych dla Gimnazjum w Modlnej!

  Od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 r. realizowany bdzie projekt edukacyjnyLaboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Zosta on pozytywnie oceniony w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego O Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejtnoci; Dziaanie XI.1 Wysoka jako edukacji; Poddziaanie XI.1.2 Ksztacenie oglne.

  Oglna warto projektu wynosi 456 469,25 z. Ze rodkw unijnych szkoa otrzyma 424 203,25 z.

  Projekt zakada wykonanie pracowni do nauczania fizyki, chemii, biologii i geografii z nowoczesnym sprztem i pomocami dydaktycznymi, zakup pomocy do matematyki i jzykw obcych oraz sprztu komputerowego do wykorzystania na lekcjach rnych przedmiotw. Wszystko suy ma nauczaniu z wykorzystaniem metody eksperymentu, jak rwnie realizacji zaj pozalekcyjnych ksztaccych kompetencje kluczowe, takie jak jzyki obce, przedmioty przyrodnicze, matematyk, przedsibiorczo.

  Alicja Goliska


  KONKURS "PLANSZOWA GRA ORTOGRAFICZNA"

  W poniedziaek, 17 padziernika 2016 r. w Modzieowym Domu Kultury w Ozorkowie w ramach Europejskiego Tygodnia wiadomoci Dysleksji, rozstrzygnito konkurs zorganizowany przez Poradni Psychologiczno - Pedagogiczn w Ozorkowie pod Patronatem Starosty Zgierskiego pt. "Planszowa Gra Ortograficzna". Konkurs polega na stworzeniu gry planszowej zwizanej z zasadami ortograficznymi. Opiekunem konkursu by pedagog szkolny. I miejsce w kategorii gimnazjw zaja Marcelina Wierzbowska uczennica klasy III za gr dydaktyczn " czy U", a w szkole podstawowej za "Bingo Ortograficzne" II miejsce zaja Maja Kaczuk uczennica klasy V. Wyrnienia w konkursie otrzymali take uczniowie klasy I gimnazjum Kamil i Dawid Derleccy oraz uczennica klasy V szkoy podstawowej Klaudia Derlecka. Wszystkim wyrnionym gratulujemy yczymy dalszych sukcesw.

  Anna Pisera


  Dzie Edukacji Narodowej w naszej szkole

  W dniu 14 padziernika 2016 r. na teranie naszej szkoy odbya si ceremonia zwizana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. By to bardzo wany dzie dla uczniw klas pierwszych. Gimnazjalici wraz z wychowawc przygotowali akademi pt. "Zagubieni", a pierwszaki ze szkoy podstawowej krtki program artystyczny. Cz oficjaln stanowio uroczyste lubowanie i pasowanie pierwszakw przez pani dyrektor Alicj Golisk. Moment ten sprawi, i stali si oni penoprawnymi uczniami naszej spoecznoci szkolnej.

  Istotnym elementem ceremonii byo przyznanie pani Justynie Pawlak, nauczycielowi wychowania fizycznego, nagrody Wjta Gminy Ozorkw za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno ? wychowawczej. Ponadto pani dyrektor za zaangaowanie w prac zawodow wyrnia nauczycieli: Ann Sadeck, Magdalen Jagodzisk, Ann Pisera, Agnieszk Staczyk, Joann Banack, Dorot Kluska, Marzenn Rybak, Magdalen Brym ? Osisk, Magorzat Litwinowicz, Tomasza Roszkowskiego oraz pracownikw administracji i obsugi: Justyn Skowrosk,Wiesaw Krawczyk, Dariusza Sieradzkiego, Anet Lemask, Dorot Woniak, Mariann Jagodzisk, Magorzat Pitkowsk i Ew Chaupnik.

  Wszystkim pracownikom yczymy dalszych sukcesw!

  Anna Pisera


  PUCHAR DYREKTORA ZS W MODLNEJ - PRZYZNANY!

  13 padziernika 2016 r. w Zespole Szk w Modlnej odby si "Turniej Piki Nonej o Puchar Dyrektora". Pomysodawcami byli uczniowie klasy II gimnazjum Fabian Karolak, Dawid Granosik i Bartomiej Chaupnik. Zawody zorganizowane zostay w ramach projektu edukacyjnego, w ktrym chopcy wzili udzia. Do turnieju zastali zaproszeni reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, Gimnazjum w Zespole Szk w Lemierzu i Solcy Wielkiej. Dla wszystkich druyn zostay przewidziane puchary, dyplomy oraz statuetki dla najlepszego bramkarza i strzelca turnieju, ktrych fundatorem bya dyrektora szkoy Alicja Goliska, ktra te, wsplnie z uczniami biorcymi udzia w projekcie, otworzya rozgrywki. Zawodnicy zostali zapoznani z regulaminem rozgrywek.

  Zawody rozgrywane by na zasadzie "kady z kadym". Kada druyna rozegraa 3 mecze. Uczniowie ZS w Modlnej zajli drugie miejsce. Zwycizc zawodw zostali chopcy z Gimnazjum nr 1 Ozorkowie, trzecie miejsce przypado Gimnazjum w Zespole Szk w Lemierzu, a czwarte Solcy Wielkiej. Najlepszym strzelcem zawodw zosta pikarz z Gimnazjum nr 1 Kacper Gieraga, a bramkarzem, ktry obroni wszystkie strzay, okaza si ucze naszego gimnazjum Fabian Karolak, ktry jednak uzna klas innego zawodnika i przekaza statuetk Adrianowi Bednarkowi z Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie. Pani Dyrektor, doceniajc gest Fabiana, obiecaa ufundowanie statuetki ex aequo.

  Dla wszystkich uczestnikw turnieju przewidziana zostaa gorca herbata i zupa. Zawodom towarzyszyy wielkie emocje, zaangaowanie i walka do ostatniej minuty zgodnie z zasadami fair play.

  Gratuluj zawodnikom z Modlnej bardzo dobrej gry i ycz upragnionego I miejsca. Mam nadziej, e turniej bdzie cykliczn imprez w naszej szkole.

  Justyna Pawlak  BAW SI LOGICZNIE!


  Z pocztkiem wrzenia w Szkole Podstawowej w Modlnej rozpocza si realizacja projektu matematyczno-logicznego mFundacji. Za uzyskan dotacj 3.800 z zakupiono pakiet gier do uytku w domu i w wietlicy szkolnej. Stworzony zosta wietlicowy kcik gier. Nauczyciele matematyki prowadz warsztaty dla uczniw i rodzicw, zapoznajc ich z zasadami poszczeglnych gier i uczc strategii rozgrywek. Zorganizowana zostaa matematyczna gra terenowa, podczas ktrej uczniowie klas IV-VI rozwizywali zadania, krzywki i quizy matematyczne w terenie. Okazao si, e zabawa matematyk moe odbywa si w dowolnych warunkach i sprawi wiele przyjemnoci i zadowolenia.

  Tomasz Roszkowski


  VI wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia

  W dniu 30.09.1016 roku uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w VI wiatowym Dniu Tabliczki Mnoenia. Edukacyjna akcja po raz kolejny zachcaa wszystkich do przypominania tabliczki mnoenia po okresie wakacji. W tym roku bylimy jednym z 2977 Organizatorw Lokalnych tego midzynarodowego przedsiwzicia. Tradycyjnie na pocztku tygodnia rozwieszone zostay na terenie szkoy plakaty promujce VI wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia oraz charakterystyczne dla akcji paski z przykadami, w ktrych brakuje pojedynczych liczb. Uczniowie klas III ?V szkoy podstawowej na lekcjach matematyki brali udzia w przygotowanych grach i zabawach. Podzieleni na grupy uczniowie utrwalali tabliczk mnoenia poprzez gry planszowe, kolorowanki, ukadanie puzzli oraz gr memory z odpowiednimi dziaaniami mnoenie i dzielenia w zakresie 100. Na koniec zaj wszyscy uczniowie podchodzili do egzaminw. Pozytywny wynik tego krtkiego testu mnoenia nagradzany by laminowanym certyfikatem Eksperta Tabliczki Mnoenia. Uczniowie klasy trzeciej, ktrzy po raz pierwszy uczestniczyli w tym projekcie, nagradzani byli oficjalnymi certyfikatami ze swoim imieniem i nazwiskiem.

  ukasz Oterski

  Magdalena Brym ? Osiska

  Agnieszka Staniszewska


  Pierwszy sukces naszych modych pikarzy

  30 wrzenia nasi modzi pikarze wzili udzia w III Turnieju Piki Nonej o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkw. Organizatorem turnieju bya Szkoa Podstawowa nr 5 w Ozorkowie. Nasi zawodnicy zajli IV miejsce, by to ich pierwszy turniej i pierwszy sukces. Nale im si wielkie brawa za zaangaowanie i walk do koca. Gratulacje.  Wycieczka do Barbarki koo Torunia

  Uczniowie z klasy IVA, IVB i VI Szkoy Podstawowej wzili udzia w wycieczce edukacyjno ? promocyjnej w dniach 28-29.09.2016r. Trasa wycieczki obejmowaa Ciechocinek, Barbark i Toru.

  W czasie pobytu w Szkole Lenej na Barbarce uczniowie brali udzia w omiogodzinnych warsztatach edukacyjnych: "Ochrona przyrody w regionie", gdzie poznawali formy ochrony przyrody w Polsce; "Jesie w lesie", gdzie w czasie zaj terenowych rozpoznawali zjawiska zachodzce jesieni w przyrodzie; "Obserwacje ornitologiczne", gdzie poznawali gatunki ptakw zamieszkujcych niziny Polski oraz cechy charakterystyczne dla danego gatunku. Bardzo duo frajdy sprawi uczniom udzia w warsztacie plastycznym lepienie z gliny pod tytuem "Promocja ekologicznych zachowa w celu ochrony owadw zapylajcych". Czas wyjazdu to aktywny wypoczynek na onie natury, spacery ciekami przyrodniczymi oraz atrakcje na placach zabaw, siowni i w kcikach przyrodniczych na terenie Osady Lenej Barbarka.

  Duo radoci sprawio dzieciom zwiedzanie Ciechocinka i Torunia. Zobaczylimy najwiksz atrakcj Ciechocinka Tnie - unikatow inajwiksz wEuropie konstrukcj drewnian do odparowywania wody zsolanki. Urzek nas Park Zdrojowy, a w nim dywany kwiatowe, Fontany "Ja i Magosia", "abka", "Grzybek" oraz Muszla Koncertowa, Teatr Letni i przepikne budynki azienek. W Toruniu spacerowalimy nad Wis Bulwarem Filadelfijskim. Widzielimy Ratusz Staromiejski, Starwk, Krzyw Wie, Pomnik Mikoaja Kopernika, Toruskiego Flisaka i Osioka. W czasie zwiedzania uczniowie promowali Gmin Ozorkw na terenie Miasta Torunia i Miasta Ciechocinek.

  Dzikujemy za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu Panu Wjtowi Gminy Ozorkw Tomaszowi Komorowskiemu i Firmie Transportowej GERAGA z Ozorkowa.

  Magorzata Litwinowicz


  My w Nieborowie i Arkadii

  W dniu 19 wrzenia 2016r. odby si wyjazd uczniw klas IIA i IIB Szkoy Podstawowej i I Gimnazjum do Muzeum w Nieborowie i Arkadii, ktre jest oddziaem Muzeum Narodowego w Warszawie. Zostalimy zakwalifikowani do programu "Kultura dostpna" realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego programu wzilimy udzia w bezpatnych lekcjach muzealnych - warsztatach. Modsi uczniowie poznawali muzeum poprzez czenie nauki z zabaw byy to warsztaty "Taniec dworski", gdzie przebierali si w stroje ksit i ksiniczek oraz przyswajali sobie tajniki taca dworskiego. W strojach z epoki zaprezentowali ukad taneczny.Taniec by bowiem zawsze rodkiem ksztatujcym sposb bycia, zachowania, poruszania si. Na warsztatach dziewczynki wykonay przepikne wachlarze, a chopcy muchy. Zwiedzili rwnie Paac Radziwiw z historycznymi wntrzami. Dla gimnazjum odbyy si "Zajcia o drzewach" ? lekcja ekologiczna w piknej scenerii paacowych ogrodw. Uczniom zostay przypomniane podstawowe gatunki drzew oraz poznali ich waciwoci czyli przydatno w rnych dziedzinach ycia i sposoby zastosowania w ogrodach w zalenoci od stylu. W drodze powrotnej zwiedzilimy sentymentalno-romantyczny ogrd ksinej Heleny Radziwiowej w Arkadii.

  Magorzata Litwinowicz


  Piknik Historyczny w Zespole Szk w Modlnej  77. ROCZNICA BITWY NAD BZUR W MODLNEJ


  Akcja "Narodowe Czytanie"!!!

  Ju po raz trzeci uczniowie naszej szkoy wczyli si do oglnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". W tym roku czytane byo "Quo Vadis". Nasza szkolna akcja miaa miejsce w poniedziaek 5 wrzenia. W klasach czytano fragmenty sienkiewiczowskiej powieci. Pani M. Rybak wraz z p. M. Jagodzisk wykorzystay prezentacj multimedialn o Sienkiewiczu do zapoznania uczniw z yciorysem noblisty. Uczniowie klas I i III gimnazjum, w ramach lekcji jzyka polskiego prowadzonej przez p. Dyrektor Alicj Golisk, stanli przed wyjtkowym zadaniem ,wcielenia si w rol wybranej przez siebie postaci z "Ouo Vadis". Nie zabrako piknych Ligii, przystojnych Markw Winicjuszy, eleganckich Petroniuszy i dobrej Eunice. Pojawi si rwnie silny i odwany Usrus. Najwiksze zainteresowanie wrd modziey wzbudzi szalony cesarz rzymski Neron. Akcja "Narodowego czytania" zyskaa sympati wrd uczniw, poniewa z duym zainteresowaniem suchali sienkiewiczowskiej prozy.

  Magdalena Jagodziska


  Program "JuniorSport" w Zespole Szk w Modlnej

  Od wrzenia w Zespole Szk w Modlnej w ramach programu "JuniorSport" (wczeniej "MultiSport") odbywaj si bezpatne pozalekcyjne zajcia sportowe dla uczniw klas 4-6 szkoy podstawowej. Jest to kolejna edycja programu, w ktrym nasza szkoa bierze udzia. Program "JuniorSport" powsta w trosce o popraw zdolnoci motorycznych oraz podwyszenie poziomu sprawnoci fizycznej dzieci i modziey. Program prowadzony jest w wymiarze 3 x w tygodniu dla kadego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych.

  Justyna Pawlak  WAKACYJNA CHEMIA W GIMNAZJUM W MODLNEJ  W dniach 11-15.07.2016 w naszym gimnazjum odbyy sie warsztaty chemiczne, przeprowadzone przez wolontariuszy fundacji "Przyszo w nauce - CHEMIK" i nauczyciela Tomasza Roszkowskiego. Gwnym celem warsztatw byo propagowanie przedmiotw cisych. W zajciach wzio udzia 22 gimnazjalistw.

  W programie warsztatw byy pokazy ciekawych dowiadcze z chemii i fizyki. Pierwszego dnia prezentowa je chemik Pan Tomasz Deptua, wykorzystujc przywiezione przez siebie odczynniki i sprzt. W drugim dniu uczniowie samodzielnie dokonywali analiz nieznanych zwizkw chemicznych w celu ich identyfikacji, odkrycia ich budowy i znalezienia nazwy. Uzupenieniem dowiadcze byy prezentacje, pokazy i pogadanki przeprowadzane w sali multimedialnej. Trzeciego i czwartego dnia odby si sprawdzian wiedzy i konkurs chemiczny, a uczniowie samodzielnie wykonywali wiczenia, przygotowujc si do pokazu, ktry odby si dnia 15 lipca. Wzili w nim udzia modsi uczniowie, uczestnicy pkolonii letnich. Swoj obecnoci zaszczyci nas rwnie sekretarz gminy Pan Witold Kosmowski. Pokazy dowiadcze uczniowie wykonywali samodzielnie, omawiajc kolejne etapy, ktre czasem byway zaskakujce.

  Po wysiku umysowym w wolnym czasie gimnazjalici grali w pik siatkow i koszykwk w sali gimnastycznej, aby mie si do pracy korzystali ze niada i obiadw.

  Naszym gimnazjalistom bardzo podobaa si taka forma poznawania chemii, niektrzy z nich planuj prac jako wolontariusze fundacji, wic mamy nadziej na dalsz wspprac.

  Tomasz Roszkowski

  Zdjcia: Bartomiej Barylak


  PӣKOLONIE LETNIE W ZESPOLE SZKӣ W MODLNEJ

  W dniach 7-15 lipca 2016 r. w Zespole Szk w Modlnej odbyway si pkolonie letnie finansowane przez Gmin Ozorkw. Opiek wychowawcz nad 56 uczniami w wieku od 6 do 15 lat sprawoway Panie Agnieszka Staczyk, Magorzata Litwinowicz, Justyna Pawlak i Hanna Stefaniak. Szkoa wzia udzia w akcji "Bezpieczne wakacje", promujc wrd uczniw zdrowy i bezpieczny wypoczynek.

  Program kulturalno-owiatowy opiera si przede wszystkim na ukazaniu uczestnikom zdrowych i bezpiecznych form spdzania czasu wolnego oraz profilaktyce uzalenie. Pierwszego dnia odbya si caodniowa wycieczka do Torunia, podczas ktrej dzieci zwiedzay miasto, odwiedziy planetarium i Muzeum Piernika. Du atrakcj byo samodzielne wypiekanie piernikw, ktre pniej mona byo zabra ze sob na pamitk wizyty w miecie Kopernika. W kolejnych dniach odbyy si wyjazdy na basen w Ozorkowie i do Grotnik na kpielisko "Nad Lind" oraz na basen ozonowy w Nowej Gdyni, gdzie pod okiem ratownikw dzieci zayway kpieli wodnych. Ratownicy przeprowadzili szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. W Nowej Gdyni du atrakcj byy rozgrywki na krgielni. Ciekawym dowiadczeniem bya wizyta w Arkadii i Nieborowie, gdzie pkolonici zwiedzali zespoy paacowe i wziy udzia w warsztatach "Higiena wiekw minionych" w ramach programu "Kultura dostpna" realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieci samodzielnie wykonay mydeka, z ktrych pniej korzystay w domach. Odby si rwnie wyjazd do kina "Cinema City" w odzi na film "Angry Birds". Podsumowaniem pkolonii by piknik w szkole i warsztaty "Bezpieczne wakacje" prowadzone przez animatora. Pkolonici przy muzyce i podczas taca utrwalali zasady bezpiecznego wypoczynku.

  Uczestnicy mieli zapewnione niadania w formie bufetu i obiady.

  Skadamy podzikowania wadzom Gminy Ozorkw i przyjacioom szkoy: GS "Samopomoc Chopska" w Ozorkowie, firmie "Polska Woda", hurtowni "Dana" w Cedrowicach, Panu Zygmuntowi Dubielakowi z firmy "Dubimex", Pani Renacie Amroziskiej, Panu Jarosawowi Ptasikowi, Pastwu Piotrowi i Magorzacie Pitkowskim oraz Panu Stanisawowi Ochocie.

  Kierownik pkolonii: Alicja Goliska  Program "mPotga" w Szkole Podstawowej w Modlnej

  Fundacja mBanku rozstrzygna III edycj programu grantowego mPotga. Tegoroczna, oglnopolska, edycja bya rekordowa: nagrodzono a 210 z 880 nadesanych wnioskw. czna kwota przyznanych grantw jest ponad trzykrotnie wysza ni w ubiegym roku i signa 1,2 mln z. mPotga to program grantowy prowadzony przez Fundacj mBanku we wsppracy z Fundacj Dobra Sie. U podstaw "mPotgi" ley potrzeba ksztacenia umiejtnoci matematycznych u modego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodzicw, pasjonatw matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobw poznawania przez dzieci i modzie wiata liczb.

  Wrd projektw nagrodzonych grantami, jako jeden z 12 w wojewdztwie dzkim, znalaz si projekt "Baw si logicznie!", ktry od wrzenia 2016 r. bdzie realizowany w SP w Modlnej. Otrzymamy dotacj w kwocie 3800 z. Bdzie ona przeznaczona przede wszystkim na zakup gier matematycznych i logicznych do tworzonego wietlicowego Kcika Gier Logicznych. W ramach programu realizowane bd warsztaty dla uczniw i rodzicw, ktre poka, jak gry mog pomc w nauce matematyki. Efekty warsztatw podsumowane zostan w Midzyklasowych i Rodzinnych Turniejach Gier Logicznych. Zorganizowane zostan terenowe gry matematyczne, podczas ktrych uczniowie, rodzice i zaproszeni gocie bd mogli zmierzy si z amigwkami logicznymi. Na zwycizcw i uczestnikw czeka bd nagrody i upominki, rwnie logiczno-matematyczne. Koordynatorem projektu bdzie Pan Tomasz Roszkowski.

  Z niecierpliwoci oczekujemy startu naszego programu, a przede wszystkim na zakadane rezultaty, czyli wzrost umiejtnoci matematycznych.

  Alicja Goliska


  Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szk w Modlnej

  Fotorelacja

  Polonez w wykonaniu klasy VI szkoy podstawowej i klasy III gimnazjum  Uczniowie Szkoy Podstawowej w Modlnej w ZOO w Pocku

  W poniedziaek 20 czerwca 2016 roku odbya si wycieczka do ZOO w Pocku. Uczestniczyli w niej uczniowie z klasy "0", IA i IB Szkoy Podstawowej w Modlnej wraz z wychowawczyniami p. Zdzisaw Jzwiak, p. Hann Stefaniak i p. Agnieszk Staczyk. Pierwszym punktem programu byy warsztaty pt.: "W co ubieraj si zwierzta?". Uczniowie poznali rone pokrycia ciaa zwierzt i ich funkcje, rozpoznawali z jakiego zwierzcia pochodzi dane pokrycie ciaa. Mieli moliwo dotykania skr, pir, skorup oraz ywych zwierzt. Nastpnym punktem programu byo zwiedzanie ZOO. Uczniowie wzbogacili wiedz na temat dzikich zwierzt yjcych na rnych kontynentach. W programie nie mogo zabrakn wizyty w sklepie z pamitkami. Uczniowie z klasy IA i IB zrobili niespodziank swoim mamom, wysyajc wasnorcznie wypisane pocztwki przedstawiajce rne zwierzta. Due wraenie na uczestnikach wycieczki zrobia Wisa. W drodze powrotnej by przystanek w McDonald's, gdzie uczniowie zjedli ciepy posiek. Uczniowie peni wrae wrcili do domw.

  Agnieszka Staczyk


  FOTORELACJA Z ZIELONEJ SZKOY - MAZURY


  "Mam Talent" Wystp w wykonaniu dziewczt z klasy IV