Strona Główna

Spis treści
Strona Główna
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 


 

 


Nasza szkoła uczestniczy w programach:

owoce i warzywa multisport

AA

 

Zaopatrzenie w programie "Owoce i warzywa w szkole"i "Szklanka mleka" realizowane przez GS Ozorków

 

 

 


Piknik Historyczny w Zespole Szkół w Modlnej 

77. ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ W MODLNEJ

 


 

Akcja „Narodowe Czytanie”!!!

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku czytane było „Quo Vadis”. Nasza szkolna akcja miała miejsce w poniedziałek 5 września. W klasach czytano fragmenty sienkiewiczowskiej powieści. Pani M. Rybak wraz z p. M. Jagodzińską wykorzystały prezentację multimedialną o Sienkiewiczu do zapoznania uczniów z życiorysem noblisty. Uczniowie klas I i III gimnazjum, w ramach lekcji języka polskiego prowadzonej przez p. Dyrektor Alicję Goślińską, stanęli przed wyjątkowym zadaniem ,wcielenia się w rolę wybranej przez siebie postaci z „Ouo Vadis”. Nie zabrakło pięknych Ligii, przystojnych Marków Winicjuszy, eleganckich Petroniuszy i dobrej Eunice. Pojawił się również silny i odważny Usrus. Największe zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził szalony cesarz rzymski Neron. Akcja „Narodowego czytania” zyskała sympatię wśród uczniów, ponieważ z dużym zainteresowaniem słuchali sienkiewiczowskiej prozy.

Magdalena Jagodzińska

 

 


 

Program „JuniorSport” w Zespole Szkół w Modlnej

 

Od września w Zespole Szkół w Modlnej w ramach programu „JuniorSport” (wcześniej „MultiSport”) odbywają się bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Jest to kolejna edycja programu, w którym nasza szkoła bierze udział. Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Program prowadzony jest w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych.

Justyna Pawlak 

 

MAŁA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 1 września Dyrektor Zespołu Szkół w Modlnej Alicja Goślińska i Skarbnik Gminy Ozorków Pani Małgorzata Domańska podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Mała Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu to 178.083,13 zł, ze środków europejskich szkoła otrzyma 151.370,66 zł. Utworzony został oddział przedszkolny dla czterolatków z terenu Gminy Ozorków, do którego przyjęto 11 dzieci.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dostosowanie pomieszczenia (wymiana podłogi, montaż rolet), zakup nowych stolików, krzesełek i regałów, szafki szatniowej, kolorowych dywanów. Dzieci otrzymają wyprawkę plastyczną, zestaw nowych zabawek i pomocy dydaktycznych. Oprócz codziennych 5-godzinnych zajęć realizujących podstawę programową zorganizowane zostaną indywidualne zajęcia logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne oraz gimnastyka korekcyjna i grafomotoryka. Zajęciami specjalistycznymi objęte zostaną również starsze przedszkolaki z grupy 5 i 6-latków.

Mamy nadzieję, że jeszcze we wrześniu otrzymamy dotację i rozpoczniemy zakupy, na które już z niecierpliwością czekają maluchy.

Koordynator projektu: Alicja Goślińska

 

 

 


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Modlnej

ogłasza nabór dzieci 4-letnich zamieszkałych na terenie Gminy Ozorków

do oddziału przedszkolnego tworzonego w ramach projektu

„Mała Akademia Przedszkolaka”

w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00.

Tel. 42 710 13 86

Szczegóły u koordynatora projektu – Alicji Goślińskiej.

 

 

 


 

WAKACYJNA CHEMIA W GIMNAZJUM W MODLNEJW dniach 11-15.07.2016 w naszym gimnazjum odbyły sie warsztaty chemiczne, przeprowadzone przez wolontariuszy fundacji „Przyszłość w nauce - CHEMIK" i nauczyciela Tomasza Roszkowskiego. Głównym celem warsztatów było propagowanie przedmiotów ścisłych. W zajęciach wzięło udział 22 gimnazjalistów.

W programie warsztatów były pokazy ciekawych doświadczeń z chemii i fizyki. Pierwszego dnia prezentował je chemik Pan Tomasz Deptuła, wykorzystując przywiezione przez siebie odczynniki i sprzęt. W drugim dniu uczniowie samodzielnie dokonywali analiz nieznanych związków chemicznych w celu ich identyfikacji, odkrycia ich budowy i znalezienia nazwy. Uzupełnieniem doświadczeń były prezentacje, pokazy i pogadanki przeprowadzane w sali multimedialnej. Trzeciego i czwartego dnia odbył się sprawdzian wiedzy i konkurs chemiczny, a uczniowie samodzielnie wykonywali ćwiczenia, przygotowując się do pokazu, który odbył się dnia 15 lipca. Wzięli w nim udział młodsi uczniowie, uczestnicy półkolonii letnich. Swoją obecnością zaszczycił nas również sekretarz gminy Pan Witold Kosmowski. Pokazy doświadczeń uczniowie wykonywali samodzielnie, omawiając kolejne etapy, które czasem bywały zaskakujące.

Po wysiłku umysłowym w wolnym czasie gimnazjaliści grali w piłkę siatkową i koszykówkę w sali gimnastycznej, aby mieć siłę do pracy korzystali ze śniadań i obiadów.

Naszym gimnazjalistom bardzo podobała się taka forma poznawania chemii, niektórzy z nich planują pracę jako wolontariusze fundacji, więc mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Tomasz Roszkowski

Zdjęcia: Bartłomiej Barylak

 

 


 

PÓŁKOLONIE LETNIE W ZESPOLE SZKÓŁ W MODLNEJ

 

W dniach 7-15 lipca 2016 r. w Zespole Szkół w Modlnej odbywały się półkolonie letnie finansowane przez Gminę Ozorków. Opiekę wychowawczą nad 56 uczniami w wieku od 6 do 15 lat sprawowały Panie Agnieszka Stańczyk, Małgorzata Litwinowicz, Justyna Pawlak i Hanna Stefaniak. Szkoła wzięła udział w akcji „Bezpieczne wakacje”, promując wśród uczniów zdrowy i bezpieczny wypoczynek.

Program kulturalno-oświatowy opierał się przede wszystkim na ukazaniu uczestnikom zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego oraz profilaktyce uzależnień. Pierwszego dnia odbyła się całodniowa wycieczka do Torunia, podczas której dzieci zwiedzały miasto, odwiedziły planetarium i Muzeum Piernika. Dużą atrakcją było samodzielne wypiekanie pierników, które później można było zabrać ze sobą na pamiątkę wizyty w mieście Kopernika. W kolejnych dniach odbyły się wyjazdy na basen w Ozorkowie i do Grotnik na kąpielisko „Nad Lindą” oraz na basen ozonowy w Nowej Gdyni, gdzie pod okiem ratowników dzieci zażywały kąpieli wodnych. Ratownicy przeprowadzili szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. W Nowej Gdyni dużą atrakcją były rozgrywki na kręgielni. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w Arkadii i Nieborowie, gdzie półkoloniści zwiedzali zespoły pałacowe i wzięły udział w warsztatach „Higiena wieków minionych” w ramach programu „Kultura dostępna” realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieci samodzielnie wykonały mydełka, z których później korzystały w domach. Odbył się również wyjazd do kina „Cinema City” w Łodzi na film „Angry Birds”. Podsumowaniem półkolonii był piknik w szkole i warsztaty „Bezpieczne wakacje” prowadzone przez animatora. Półkoloniści przy muzyce i podczas tańca utrwalali zasady bezpiecznego wypoczynku.

Uczestnicy mieli zapewnione śniadania w formie bufetu i obiady.

Składamy podziękowania władzom Gminy Ozorków i przyjaciołom szkoły: GS „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie, firmie „Polska Woda”, hurtowni „Dana” w Cedrowicach, Panu Zygmuntowi Dubielakowi z firmy „Dubimex”, Pani Renacie Amrozińskiej, Panu Jarosławowi Ptasikowi, Państwu Piotrowi i Małgorzacie Piątkowskim oraz Panu Stanisławowi Ochocie.

 

Kierownik półkolonii: Alicja Goślińska


 


 

Program „mPotęga” w Szkole Podstawowej w Modlnej

Fundacja mBanku rozstrzygnęła III edycję programu grantowego mPotęga. Tegoroczna, ogólnopolska, edycja była rekordowa: nagrodzono aż 210 z 880 nadesłanych wniosków. Łączna kwota przyznanych grantów jest ponad trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym roku i sięgnęła 1,2 mln zł. mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.

Wśród projektów nagrodzonych grantami, jako jeden z 12 w województwie łódzkim, znalazł się projekt „Baw się logicznie!”, który od września 2016 r. będzie realizowany w SP w Modlnej. Otrzymamy dotację w kwocie 3800 zł. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim na zakup gier matematycznych i logicznych do tworzonego Świetlicowego Kącika Gier Logicznych. W ramach programu realizowane będą warsztaty dla uczniów i rodziców, które pokażą, jak gry mogą pomóc w nauce matematyki. Efekty warsztatów podsumowane zostaną w Międzyklasowych i Rodzinnych Turniejach Gier Logicznych. Zorganizowane zostaną terenowe gry matematyczne, podczas których uczniowie, rodzice i zaproszeni goście będą mogli zmierzyć się z łamigłówkami logicznymi. Na zwycięzców i uczestników czekać będą nagrody i upominki, również logiczno-matematyczne. Koordynatorem projektu będzie Pan Tomasz Roszkowski.

Z niecierpliwością oczekujemy startu naszego programu, a przede wszystkim na zakładane rezultaty, czyli wzrost umiejętności matematycznych.

Alicja Goślińska

 

 


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Modlnej

Fotorelacja

Polonez w wykonaniu klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum


 


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnej w ZOO w Płocku

W poniedziałek 20 czerwca 2016 roku odbyła się wycieczka do ZOO w Płocku. Uczestniczyli w niej uczniowie z klasy "0", IA i IB Szkoły Podstawowej w Modlnej wraz z wychowawczyniami p. Zdzisławą Józwiak, p. Hanną Stefaniak i p. Agnieszką Stańczyk. Pierwszym punktem programu były warsztaty pt.: "W co ubierają się zwierzęta?". Uczniowie poznali rożne pokrycia ciała zwierząt i ich funkcje, rozpoznawali z jakiego zwierzęcia pochodzi dane pokrycie ciała. Mieli możliwość dotykania skór, piór, skorup oraz żywych zwierząt. Następnym punktem programu było zwiedzanie ZOO. Uczniowie wzbogacili wiedzę na temat dzikich zwierząt żyjących na różnych kontynentach. W programie nie mogło zabraknąć wizyty w sklepie z pamiątkami. Uczniowie z klasy IA i IB zrobili niespodziankę swoim mamom, wysyłając własnoręcznie wypisane pocztówki przedstawiające różne zwierzęta. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła Wisła. W drodze powrotnej był przystanek w McDonald's, gdzie uczniowie zjedli ciepły posiłek. Uczniowie pełni wrażeń wrócili do domów.

Agnieszka Stańczyk

 


 

FOTORELACJA Z ZIELONEJ SZKOŁY - MAZURY


 

"Mam Talent" Występ w wykonaniu dziewcząt z klasy IV 

Książki dla klasy 0 na rok szkolny 2016/2017: „Kolorowy start 5 i 6 latki” Wydawnictwo MAC

 


 

Gminne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce o Puchar Wójta Gminy Ozorków

31 maja na terenie Zespołu Szkół w Modlnej przeprowadzono cykliczne zawody sportowe dla sportowców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Ozorków. Młodzi sportowcy rywalizowali w następujących konkurencjach: bieg na 60 m, skok w dal i skok wzwyż. Każda drużyna otrzymała puchar i dyplom z rąk p. Wójta i p. Dyrektor Szkoły. Wszyscy uczestnicy turnieju wraz z trenerami otrzymali upominki w postaci słodyczy. Dziękujemy również kibicom za kulturalny i sportowy doping.

Klasyfikacja ogólna

x

Szkoła podstawowa

60m dziewcząt

60m chłopców

1.

Ciecierska Natalia (Solca Wielka)

Szymczak Julia (Modlna)

Kaźmierczak Krystian (Solca Wielka)

2.

Domagała Roksana ( Leśmierz)

Kmieć Julian (Modlna)

3.

Szwęcka Julia ( Leśmierz)

Saganiak Mateusz (Leśmierz)

Skok w dal dziewcząt

Skok w dal chłopców

1.

Domagała Roksana (Leśmierz)

Saganiak Mateusz (Leśmierz)

2.

Ciecierska Natalia (Solca Wielka)

Stefański Artur (Solca Wielka)

3.

Piotrowska Wiktoria (Leśmierz)

Kmieć Julian (Modlna)

Skok wzwyż dziewcząt

Skok wzwyż chłopców

1.

Domagała Roksana (Leśmierz)

Kmieć Julian (Modlna)

2.

Sawicka Izabela (Solca Wielka)

Kazierska Zuzanna (Leśmierz)

Kolasa Miłosz (Modlna)

3.

Domińczyk Dominika (Solca Wielka)

Saganiak Mateusz (Leśmierz)

Gimnazjum

60m dziewcząt

60m dziewcząt

1.

Dobrowolska Anna (Modlna)

Kopczyński Daniel (Leśmierz)

2.

Brygier Marcelina (Solca Wielka)

Sobczak Adam (Leśmierz)

3.

Saganiak Wiktoria (Solca Wielka)

Granosik Kacper (Leśmierz)

Skok w dal dziewcząt

Skok w dal chłopców

1.

Dobrowolska Anna (Modlna)

Kopczyński Daniel (Leśmierz)

2.

Wojtczak Agnieszka (Leśmierz)

Olejniczak Mateusz (Modlna)

3.

Paulina Granosik (Solca Wielka)

Krajewski Mateusz (Modlna)

Skok wzwyż dziewcząt

Skok wzwyż chłopców

1.

Karolak Julita (Solca Wielka)

Krajewski Mateusz (Modlna)

Chałupnik Mateusz (Modlna)

Saganiak Damian (Leśmierz)

2.

Brygier Marcelina (Solca Wielka)

Wojtczak Agnieszka (Leśmierz)

Bednarek Krystian (Leśmierz)

3.

Dobrowolska Anna (Modlna)

Saganiak Wiktoria ( Solca Wielka)

Krolak Emil (Solca Wielka)

Klasyfikacja generalna

.

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

1.

Leśmierz

Leśmierz

2.

Solca Wielka

Modlna

3.

Modlna

Solca Wielka

Klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół w Modlnej

60m dziewcząt- sp.

1. Szymczak Julia – 9,18 s

8. Dobrowolska Karolina – 9,86 s

9. Kaźmierczak Jasmina – 10,33 s

Skok w dal dziewcząt- sp.

7. Szymczak Julia – 3,51 m

8. Dobrowolska Karolina – 3,21 m

Skok wzwyż dziewcząt- sp.

6. Szymczak Julia – 110 cm

7. Dobrowolska Karolina – 105 cm

9. Banaszczak Oliwia – 95 cm

60m dziewcząt-gimnazjum

1. Dobrowolska Anna – 8,1 s

5. Szymczak Natalia – 8,91 s

8. Zawierucha Natalia 9,26 s

Skok w dal dziewcząt-gimnazjum

1. Dobrowolska Anna – 4,73 m

5. Skowrońska Klaudia – 4,10 m

9. Zawierucha Natalia – 3,68 m

Skok wzwyż dziewcząt-gimnazjum

3. Dobrowolska Anna – 135 cm

4. Pietrzak Angelika – 130 cm

5. Szymczak Natalia – 125 cm

60m chłopców- sp.

2. Kmieć Julian – 8,92 s

5. Gomulak Krystian – 9,12 s

6. Barylski Adam – 9,22 s

Skok w dal chłopców-sp.

3. Kmieć Julian – 3,86 m

5. Gomulak Krystian – 3,55 m

9. Frątczak Mateusz- 3,24 m

Skok wzwyż chłopców-sp.

1. Kmieć Julian – 135 cm

2. Kolasa Miłosz – 130 cm

5. Goncikowski Wiktor – 115 cm

60m chłopców- gimnazjum

6. Olejniczak Mateusz

8. Chałupnik Mateusz

9. Sobczak Adam

Skok w dal chłopców- gimnazjum

2. Olejniczak Mateusz – 5,30 m

3. Krajewski Mateusz – 5,15 m

4. Sobczak Adam – 4,91 m

Skok wzwyż chłopców-gimnazjum

1. Krajewski Mateusz – 145 cm

1. Chałupnik Mateusz – 145 cm

9. Napora Karol – 135 cm

Anna Dobrowolska - uczennica kl. II Gimnazjum

 


Obchody Dnia Matki w Zespole Szkół w Modlnej

25 maja 2016 roku uczniowie klasy "0", Ia i Ib wraz z wychowawcami p. Zdzisławą Józwiak, p. Hanną Stefaniak i p. Agnieszką Stańczyk gościli w Zespole Szkół w Modlnej swoje mamy z okazji Dnia Matki. Dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowały dla mam część artystyczną, na którą składały się: wierszyki, piosenki i tańce. Na zakończenie dzieci złożyły mamom życzenia i zaprosiły je do wspólnego tańca. Mamy z zainteresowaniem oglądały występy swoich pociech, robiły im zdjęcia i nagradzały gromkimi brawami. Po części artystycznej odbyło się spotkanie mam z dziećmi i wychowawcami w klasach przy słodkim poczęstunku. Dzieci obdarowały swoje mamy przygotowanymi laurkami.

Agnieszka Stańczyk

Hanna Stefaniak

Zdzisława Józwiak


 


 

IV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

pt.: "Wiersze Doroty Gellner"

Konkurs adresowany był do uczniów z klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie wybierali jeden wiersz Doroty Gellner. W pierwszym etapie konkursu komisje w każdej szkole wybierały jednego reprezentanta z każdej klasy. Drugi etap konkursu odbył się 23 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Modlnej. Wzięło w nim udział 13 reprezentantów wszystkich szkół naszej gminy, którzy zostali wyłonieni w pierwszym etapie.

Cele konkursu:

  • Popularyzacja literatury dziecięcej.

  • Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

  • Doskonalenie poprawnej wymowy.

  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.

  • Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

  • Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów.

Czteroosobowe jury z Zespołu Szkół w Modlnej w składzie: P. Dyrektor Alicja Goślińska, P. wicedyrektor Anna Sadecka, P. Marzenna Rybak i P. Anna Pisera wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce – Wiktoria Sobczak kl. I b SP w Modlnej

II miejsce – Patrycja Furmaniak kl. III SP w Leśmierzu

II miejsce – Martyna Malek kl. III SP w Modlnej

III miejsce – Michalina Jagodzińska kl. II SP w Solcy Wielkiej

III miejsce – Martyna Śnieg kl. II SP w Solcy Wielkiej

Wyróżnienie – Jakub Frątczak kl. I a SP w Modlnej

Wyróżnienie – Aleksandra Granosik kl. II SP w Modlnej

Wyróżnienie – Julia Jędrzejczak kl. I SP w Leśmierzu

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie otrzymali nagrody za udział w konkursie. Dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Modlnej za ufundowanie nagród.

 

Organizatorzy: Agnieszka Stańczyk, Magdalena Jagodzińska i Agnieszka Staniszewska


Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem

W dniu 18 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy "0", Ia, Ib i klasy II wraz z wychowawcami były w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi na przedstawieniu pt.: "Przygody Koziołka Matołka". Dzieci podróżowały z Koziołkiem Matołkiem po świecie poznając jego przygody. Po przedstawieniu poznały wystrój teatru, nazwy poszczególnych pomieszczeń, zapoznały się z pracą aktora, reżysera, scenografa, dźwiękowca. Podziwiały zgromadzone plakaty reklamujące różne przedstawienia. Pobyt w AOIA zakończył się wspólnym zdjęciem z Koziołkiem Matołkiem.

Agnieszka Stańczyk

Agnieszka Staniszewska

 


 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ DOROTĄ MULARCZYK

Jednym z głównych zadań naszej biblioteki jest rozwijanie zainteresowań książką, szerzenie nawyku sięgania po książkę. Jedną z form popularyzowania czytelnictwa jest organizowanie spotkań z autorami książek.

16 maja 2016 roku odbyło się spotkanie z p. Dorotą Mularczyk – autorką powieści dla dzieci i młodzieży.  Pisarka w ten oto sposób opowiada o sobie :

Nazywam się Dorota Mularczyk, jestem autorką książek fantastyczno-przygodowych dla dzieci w wieku 9-14 lat.  Moje powieści : „Magiczny świat tuż za płotem” i „Szkarada z głębi” są utrzymane w klimacie przygody i fantazji na bazie przyjaźni i współpracy. Nie ma w nich brutalności czy krwawych scen przemocy, czyli dawne standardy powieści, preferowane  przez rodziców. Mało opisów, dużo akcji, spora dawka humoru, mnóstwo fantazji i barwnych postaci sprawia, że książki czyta się lekko i przyjemnie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klasy I Gimnazjum. Pani Dorota Mularczyk opowiedziała uczniom o początkach swojej twórczości, o tym, że pewnej nocy jej małe dziecko nie pozwalało zasnąć i dlatego sięgnęła po pióro…w ten oto sposób powstała powieść Przejście 1. Spotkanie przebiegało w miłej, wesołej atmosferze. Uczniowie złożyli zamówienie na książki pani pisarki. Pani Dorota obiecała wypisać na każdej imienną dedykację.Magdalena Jagodzińska- nauczyciel bibliotekarz

 


 

NASI MŁODZI PIŁKARZE WICEMISTRZAMI POWIATU!

W dniu 13 maja 2016 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej „6” Chłopców w kategorii szkół podstawowych. Turniej rozegrany została w Zgierzu na Stadionie ZKS „Włókniarz”.

Nasza reprezentacja w składzie: Julian Kmieć, Wiktor Goncikowski, Miłosz Kolasa, Adam Barylski, Krystian Gomulak, Jakub Bednarek, Krystian Banasiak, Mateusz Frątczak, Gracjan Błachowicz, zajęła II miejsce, zdobywając wicemistrzostwo powiatu. W turnieju wzięło udział pięć drużyn z powiatu zgierskiego: SP w Modlnej, SP nr 5 ze Zgierza, SP nr 5 z Ozorkowa, SP nr 1 z Głowna, SP z Aleksandrowa Łódzkiego. Zawody rozegrano w systemie „każdy z każdym”. Nasza drużyna przegrała tylko jeden mecz z drużyną z Głowna, która wygrała turniej i zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. Nasi sportowcy wykazali się dużym zaangażowaniem i walką do ostatniej minuty. Mecze były bardzo emocjonujące, pełne pięknych goli i efektownych parad bramkarskich. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Justyna Pawlak

 


 

 

WARSZTATY „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?”

W dniu 5 maja 2016 r. uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Modlnej gościli pana Marcina Wojtaszczyka, właściciela sieci księgarni SŁOWOSFERA, który przeprowadził warsztaty Jak powstaje książka?”. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poznać cykl produkcyjny książki od momentu zrodzenia się pomysłu, poprzez spisanie go, obróbkę cyfrową po produkt finalny. Dzieci zapoznały się z techniką powstawania ilustracji, redakcją oraz składem książek. Oglądały wydruki próbne, szkice oraz oryginalne ilustracje do książek . Uczniowie utrwalali sobie terminy związane z powstawaniem książki, takie jak: pisarz, autor, ilustrator, drukarz, introligator, redaktor naczelny, okładka, strona tytułowa. Dzieci w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przekonały się, że książka to przygoda w głąb naszej wyobraźni.

Agnieszka Staniszewska

 


 

3 Maj w naszej szkole

 


 


 

Kolejne odznaki Małego Mistrza zdobyte !

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Modlnej w ramach projektu Mały Mistrz przez parę tygodni intensywnie ćwiczyli zwinność, siłę, szybkość, gibkość, równowagę, zręczność i wytrzymałość na różnych przyrządach (drabinki, drążki, ławeczki, materace) i korzystali z różnorakich przyborów gimnastycznych. Rozpoczynali zajęcia od zbiórek, ustawień na sygnał, pozycji wyjściowych. Zwracali uwagę na wyprostowaną postawę ciała i dokładność wykonywanych ćwiczeń. Cel został osiągnięty. Dzieci zaliczyły sprawdzian i zdobyły odznakę „Gimnastyka”. Na sprawdzianie musiały wykonać:

 • podskok z półobrotem,

 • przysiad podparty i przewrót w przód do przysiadu podpartego,

 • przejście po belce odwróconej ławeczki z woreczkiem na głowie, przejście po belce „krokiem bociana” z klaśnięciem pod kolanem i wymachem ramion w bok,

 • cztery przeskoki zawrotne z dochwytem za belkę,

 • odmyk na drążku zaczepionym na drabinkach,

 • w zwisie przodem – przejście rękami przez jeden segment drabinki,

 • w postawie zwieszonej tyłem dwa razy podciągnięcie ugiętych nóg.

Następna zdobyta odznaka to „Piłkarz”. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością kozłowania piłką jednorącz i oburącz w marszu do przodu na odcinku 3 m, podawania i chwytania piłki z odległości 2 metrów, rzutów piłką jednorącz lub oburącz z miejsca do celu z 3m. Świetnie bawiły się podczas zabaw i gier z piłką, np. w „Dwa ognie”.

Agnieszka Staniszewska


 


 

Zestawienie wierszy
do IV Edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego
pt.: „Wiersze Doroty Gellner”

 

 


 

III miejsce naszych młodych sportowców

W dniu 13 kwietnia 2016 r. w hali MOSiR Zgierz, odbył się Powiatowy Turniej „5 Milionów”, zorganizowany dla szkół podstawowych. W zawodach wzięło udział 8 szkół powiatu zgierskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas I-IV, za których przygotowanie odpowiadali wychowawcy klas I-III i nauczyciele wychowania fizycznego: Stanisław Ochota i Przemysław Bienias. Rywalizacja była niezwykle zacięta i emocjonująca. Nasi mali sportowcy wykazali się zaangażowaniem i dokładnością w każdej konkurencji. Włożone wysiłki nie poszły na marne, zajęliśmy III m-c i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Pisera

Justyna Pawlak


 

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zapraszamy:

- dzieci w wieku lat 5 i 6 do oddziału przedszkolnego,

- 7-latki i chętne 6-latki do klasy I szkoły podstawowej,

- uczniów kończących szkołę podstawową do klasy I gimnazjum.

Oferujemy:

- doświadczoną kadrę nauczycieli,

- pomoc psychologiczno-pedagogiczną (pedagog, psycholog, logopeda),

- nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,

- salę gimnastyczną,

- toalety dostosowane dla najmłodszych,

- pyszne, zdrowe obiady,

- udział w akcjach „Szklanka mleka” i „Owoce i warzywa w szkole”,

- plac zabaw dla dzieci, boisko i tartanową bieżnię,

- ogródek dydaktyczny,

- miłą, przyjazną, rodzinną atmosferę.

Zapraszamy do obejrzenia naszej szkoły codziennie od 7.30 do 15.00.

Zapisy w sekretariacie szkoły osobiście lub tel. 42 7101386 do dnia 31 marca 2016 r.

O wyborze innej placówki prosimy poinformować w tym samym terminie.


 

 


„Bezpiecznie kibicuję – przeciwnika szanuję”.

 


 

II miejsce w turnieju piłki siatkowej dla naszych gimnazjalistów

15 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Leśmierzu odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy w Ozokowie – Gimnazjada 2016. Mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów w kategorii dziewcząt i chłopców. Jako pierwsze na boisku pojawiły się nasze siatkarki, które zagrały z gimnazjalistkami z Leśmierza. Nasze dziewczęta po bardzo emocjonującej walce musiały uznać wyższość gospodyń. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla gimnazjalistek z Leśmierza. Kolejny mecz, nasze siatkarki, rozegrały z gimnazjalistkami z Solcy Wielkiej, z którymi wygrały 2:0. W turnieju naszą szkołę reprezentowały: Anna Dobrowolska, Natalia Zawierucha, Natalia Kusztelak, Angelika Pietrzak, Klaudia Baranowska, Klaudia Skowrońska, Julia Komorowska, Dominika Derlecka, Agnieszka Karolak.

Klasyfikacja końcowa:

 • I m-c Gimnazjum z Leśmierza

 • II m-c Gimnazjum z Modlnej

 • III m-c Gimnazjum w Solcy Wielkiej

Po meczach dziewcząt do boju przystąpili chłopcy. Pierwszy mecz nasi uczniowie rozegrali z gospodarzem turnieju, przegrywając 0:2. W kolejnym meczy to my byliśmy górą, wygrywając z Gimnazjum w Solcy Wielkiej 2:1. Nasi siatkarze to: Adam Sobczak, Mateusz Olejniczak, Mateusz Chałupnik, Dawid Kuna, Michał Chałupnik, Amadeusz Litwinowicz, Dawid Tkaczyk, Piotr Wojtczak, Bartłomiej Karolak.

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

 • I m-c Gimnazjum z Leśmierza

 • II m-c Gimnazjum z Modlnej

 • III m-c Gimnazjum w Solcy Wielkiej

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

 


I Turniej Matematyczny

11 marca 216 roku w naszej szkole odbył się I Turniej Matematyczny dla uczniów klas gimnazjalnych. Konkurs został przeprowadzony z okazji Dnia Matematyki, gdyż 12 marca obchodziliśmy w Polsce święto Królowej Nauk.

Za główne cele obraliśmy sobie:

 • Popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów.
 • Rozbudzanie myślenia logicznego.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
 • Ujawnianie talentów matematycznych;
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Każda klasa Gimnazjum zgłosiła 5 osobową drużynę.

Turniej składa się z dwóch etapów. W I etapie wszystkie zespoły odpowiadały na zadania zamknięte z prezentacji multimedialnej, w której matematyka była łączona w sposób zabawny z polskimi przysłowiami. W II etapie drużyny pracowały wspólnie nad rozwiązaniem 6 zadań otwartych – problemów i łamigłówek matematycznych. W każdej części można było zdobyć po 20 punktów. Zadania były przygotowane w taki sposób, aby rozwiązać je mogli w równym stopniu uczniowie dowolnej klasy gimnazjum.

Pierwszy etap był bardzo wyrównany, w tej części konkursu zespoły zdobyły odpowiednio:

I klasa – 17 punktów;

II klasa – 16 punktów;

III klasa – 16 punktów.

O końcowym rezultacie zdecydowały zadania otwarte. W tym etapie najlepiej wypadli uczniowie klasy pierwszej, którzy dobrze rozwiązali 4 zadania.

Ostateczne wyniki I Turnieju Matematycznego:

I miejsce – klasa I Gimnazjum (29 punktów na 40 możliwych do zdobycia);

II miejsce – klasa III Gimnazjum (25 punktów);

III miejsce – klasa II Gimnazjum (22 punkty).

Zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

Mamy nadzieje, że Turniej na stałe wpisze się kalendarz imprez szkolnych organizowanych przez nasza szkołę.

Łukasz Oterski


 

 

Piłkarski Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi

11 marca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu odbył się piłkarski turniej o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi. W zawodach mogli wziąć chłopcy z rocznika 2002 i młodsi. Nasz drużyna była najmłodszą z biorących udział w turnieju i składała się w większości z uczniów klasy VI sp. Jedynym gimnazjalistom był Fabian Karolak. Nasi piłkarze w składzie: Julian Kmieć, Miłosz Kolasa Wiktor Goncikowski, Fabian Karolak, Adam Barylski, Gracjan Błachowicz, Krystian Gomulak, Jakub Bedbarek wywalczyli 6 miejsce. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, medale oraz dyplomy. Serdecznie dziękujemy naszym zawodnikom za dostarczone emocje oraz strzelone bramki!

Fotorelacja 

V edycjia  Konkursu Matematycznego

Dnia 10 marca 2016 roku dwie uczennice klasy szóstej, Julia Miller i Klaudia Cybulska, brały udział w finale V edycji  Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ozorków. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie, a odbywa się on pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorków.

Celem konkursu jest popularyzacja umiejętności matematycznych wśród uczniów, ujawnianie talentów matematycznych oraz integracja młodzieży szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ozorków. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach, a wzięło w nim udział około 30 uczniów. I etap odbył się w macierzystych szkołach uczestników. Do II etapu - finału zakwalifikowało się 7 uczniów.

W II etapie konkursu uczniowie, oprócz sprawdzania typowych umiejętności rachunkowych, musieli wykazać się umiejętnościami logicznego myślenia – rozwiązywali rebusy, łamigłówki matematyczne lub układali tangramy. Na końcowy rezultat składały się punkty zdobyte w obu etapach konkursu. Różnice pomiędzy kolejnym miejscami były 1 lub 2 punktowe.

Ostatecznie, po dogrywce o najniższe miejsce na podium, nasza uczennica – Julia Miller zajęła 4 miejsce, a Klaudia Cybulska – 7 miejsce. Są to najwyższe lokaty w historii startów naszych uczniów w tym konkursie. Gratulacje/ Gratuluję

Łukasz Oterski

 


 

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Zimowy krajobraz”

Konkurs adresowany był do uczniów z klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie „Zimowego krajobrazu” na kartonie formatu A-3 dowolną techniką plastyczną.

Cele konkursu:

 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni uczniów

 • inspirowanie twórczości plastycznej uczniów

 • prezentacja umiejętności uczniów

Na konkurs wpłynęło 37 prac. Wszystkie były wyjątkowe. 9 marca 2016 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Jury w składzie: p. Alicja Goślińska, p. Katarzyna Górna i p. Justyna Pawlak nagrodziło prace w dwóch kategoriach: rysunek i kolaż.

Laureaci w kategorii rysunek:

I miejsce – Wiktoria Sobczak kl. I b SP w Modlnej

II miejsce – Zofia Kucińska kl. III a SP w Modlnej

III miejsce – Piotr Olczak kl. I a SP w Leśmierzu

III miejsce – Martyna Śnieg kl. II b SP w Solcy Wielkiej

Wyróżnienie – Wojciech Pogorzelski kl. II b SP w Solcy Wielkiej

Laureaci w kategorii kolaż:

I miejsce – Julia Zarębska kl. I b SP w Modlnej

I miejsce – Stanisław Marciniak kl. II a SP w Solcy Wielkiej

II miejsce – Marika Matusiak kl. I a SP w Leśmierzu

III miejsce – Szymon Arkuszewski kl. II b SP w Solcy Wielkiej

Wyróżnienie – Kacper Chałupnik kl. II SP w Modlnej

Wyróżnienie – Róża Wójcik kl. II b SP w Solcy Wielkiej

Wyróżnienie – Malwina Sadowska kl. III b SP w Modlnej

Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane w Zespole Szkół w Modlnej oraz na stronie internetowej szkoły. Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Modlnej za ufundowanie nagród.

Agnieszka Stańczyk

Magdalena Jagodzińska

 


 

V OTWARTE MISTRZOSTWA ZGIERZA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

12 lutego 2016 r. nasi uczniowie wzięli udział w V Otwartych Mistrzostwach Zgierza w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezesa TKKF Zgierz i Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Zgierzu. Do turnieju przystąpiło osiem drużyn powiatu zgierskiego, które rywalizowały o puchary, statuetki i nagrody. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, gdzie „każdy grał z każdym”. Nasi uczniowie w składzie: Bartłomiej Karolak, Dawid Tkaczyk, Bartłomiej Barylak, Mateusz Chałupnik, Mateusz Krajewski, Michał Chałupnik, Piotr Wojtczak, Adam Sobczak, Kacper Kubus, Dawid Kuna, Mateusz Olejniczak, Fabian Karolak, zajęli 4 miejsce. W meczu finałowym Gimnazjum nr 1 Zgierz pokonało Solcę Wielką, wygrywając cały turniej. Zaś trzecie miejsce przypadło drużynie gospodarzy - Gimnazjum nr 3, które pokonało naszych piłkarzy. Dziękujemy naszym zawodnikom za dostarczone emocje oraz strzelone bramki!

FOTORELACJA


Zabawa karnawałowa w naszej szkole

 


Nasi uczniowie z wizytą w Urzędzie Gminy Ozorków

 


 

 

IX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2015

Uczniowie Zespołu Szkół w Modlnej kolejny raz wzięli udział w zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki IX Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, którego rozstrzygnięcie odbyło się   3 grudnia 2015r. w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.

Tegoroczna edycja konkursu  zgromadziła 90 prac. Oprócz staranności wykonania szopek uwagę zwracała różnorodność materiałów, z których zostały wykonane. Można było podziwiać szopki  z makaronu, szyszek, butelek plastikowych, papieru, wafli a nawet pierników i słonych paluszków. Pomimo tak dużej konkurencji dwie szopki z naszej szkoły znalazły się wśród zauważonych przez komisję oceniającą prace.

W kategorii klasy I – II szkoły podstawowe:

II miejsce zdobyła szopka Natalii Izydorczyk i Natalii Kowalczyk z klasy IIIa

W kategorii gimnazja, szkoły średnie i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

I miejsce zdobyła szopka Amadeusza Litwinowicz i Adriana Pietruszewskiego z klasy II Gimnazjum.

Rozstrzygnięcie konkursu w naszej szkole odbyło się 22 grudnia podczas uroczystości jasełkowo - wigilijnej. Wszyscy biorący udział w konkursie 19 uczniów którzy wykonali 13 szopek  otrzymali upominki. Gratuluję!

Małgorzata Litwinowicz


 


 

Jasełka 2015

Dzieci z klasy II i III b Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modlnej przygotowały jasełka. Przedstawienie odbyło się 22 grudnia na sali gimnastycznej. Na widowni zasiedli zaproszeni goście Wójt Gminy Ozorków Pan Tomasz Komorowski,  Kierownik Referatu Oświaty Zdrowia i Spraw Obywatelskich Pani Ewa Lewińska ,rodzice, nauczyciele oraz cała społeczność szkolna. Wszyscy z uwagą oglądali spektakl przygotowany przez maluchów. Była Maryja z dzieciątkiem, Józef, pastuszkowie, aniołowie, królowie i uczniowie. Dzieci w pięknych strojach przygotowanych przez rodziców przy świątecznej dekoracji wcielili się w aktorów i z wielkim zaangażowaniem odegrali swoje role. Podczas przedstawienia brzmiały cudne kolędy śpiewane solo i wspólnie przez małych artystów. Nad przygotowaniem dzieci czuwały nauczycielki Małgorzata Litwinowicz,  Ewelina Izydorczyk i  Agnieszka Staniszewska, a nad dekoracją Katarzyna Górna.

Wójt Gminy Ozorków Pan Tomasz Komorowski złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia a dyrektor szkoły  Pani Alicja Goślińska dziękowała wszystkim za zaangażowanie i złożyła również świąteczne życzenia. Po Jasełkach w szkole odbyły się tradycyjne, coroczne wigilijne spotkania w klasach oraz  spotkanie nauczycieli i pracowników szkoły.


Małgorzata Litwinowicz


 


 

Bożonarodzeniowy kiermasz

Uczniowie Zespołu Szkół w Modlnej przed Bożym Narodzeniem zorganizowali  coroczny  kiermasz ozdób i stroików świątecznych. Akcję przeprowadzono na terenie szkoły i przed kościołem parafialnym w Modlnej. Zgromadzone środki w kwocie 580zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zielonej szkoły organizowanej w czerwcu.

Za dar serca bardzo dziękujemy całej społeczności lokalnej.

Katarzyna Górna, Małgorzata Litwinowicz

 


24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół w Modlnej włączyli się w akcje WOŚP. Tradycją jest, że wolontariuszami zostają,

chętni uczniowie z klasy III gimnazjum. W tym roku wspólnymi siłami udało nam się zebrać 3442,04 zł !


Wszystkim, którzy wspierali nas w zbiórce na ten szczytny cel, serdecznie DZIĘKUJEMY!


Wolontariusze Zespołu Szkół w Modlnej

wraz z opiekunami.

 

 


 

„Szlachetna Paczka 2015”

Zwyczajem Zespołu Szkół w Modlnej stał się udział w akcji Szlachetna Paczka , której celem jest pomoc rodzinie w trudnej sytuacji życiowej.

Przed Bożym Naradzeniem pragnęliśmy  spełnić marzenia jednej z potrzebujących rodzin. Dzięki zaangażowaniu  się całej społeczności szkolnej oraz rodziców mogliśmy włączyć się w XV edycję Szlachetnej Paczki projekt w którym ponad 20 700 rodzin w całej Polsce otrzymało nie tylko prezenty, ale także impuls do zmiany oraz znak, że ktoś o nich myśli.

13 grudnia 22  paczki z produktami żywnościowymi, chemicznymi,  zabawkami, odzieżą oraz upominkami gwiazdkowymi zostały przekazane rodzinie. Opiekujący się rodziną wolontariusz tak przedstawił relację ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki:

Pani Magda była zaskoczona ilością pięknie zapakowanych paczek, kiedy zobaczyła je wszystkie ułożone na przyczepie samochodu dostawczego. Pomagała wolontariuszom z wnoszeniem kolejnych paczek do domu. Gdy uporaliśmy się już z tym zadaniem, kobieta przywołała do domu synów bawiących się na podwórku. Na widok paczek w wąskim pokoju dzieciaki wprost zaniemówiły. Najstarszy chłopiec (Kuba) zapytał czy to dla nich. Po chwili rodzina przystąpiła do rozpakowywania prezentów. Kuba, Wojtek i Bartek z radością zaczęli rozpakowywać prezenty, rozrywając świąteczny papier i wstążki. Na widok zabawek chłopcy krzyczeli podekscytowani. Najmłodszy Bartuś prosił wolontariusza o pomoc w otwarciu pudełek z samochodzikami. W niewielkim, skromnym mieszkaniu czuć było niezwykłą atmosferę radości dzieci i wzruszenia matki. Pani Magda powiedziała " bardzo dziękuję Darczyńcom za tak wspaniałą niespodziankę."

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom naszej szkoły,  dyrekcji i radzie pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi bo to dzięki naszym wspaniałym sercom udało się kolejny raz zorganizować w naszej szkole akcję Szlachetna Paczka.

Szkoła za udział w projekcie  uzyskała certyfikat.

Katarzyna Górna i Małgorzata Litwinowicz

 


 

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU